Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1

Informatie

In deze eerste cursus van het tweeluik over osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen ligt de nadruk op de aandoening osteoporose zelf. Osteoporose is een conditie gekarakteriseerd door verlaagde botmassa en -kwaliteit leidend tot een verhoogd risico op botfracturen. Osteoporose gaat samen met een verhoogde mortaliteit, maar tevens met een verhoogde morbiditeit en een verminderde kwaliteit van leven. Bij de oudste ouderen zijn vaak vooral de laatste van belang. Osteoporose is een chronische aandoening waarvan patiënten pas last hebben wanneer ze een bot breken. Mede hierdoor is osteoporose een ‘stille’ aandoening en over het algemeen ondergediagnostiseerd en onderbehandeld.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de normale fysiologie van botombouw beschrijven
 • kunt u uitleggen wat osteoporose precies is en hoe osteoporose met het ouder worden kan ontstaan
 • bent u bekend met de mate waarin osteoporose bij ouderen voorkomt en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van deze populatie
 • kunt u adequate en gepaste diagnostiek voor osteoporose toepassen
 • kent u de financiële consequenties verbonden aan fragiele fracturen ten gevolge van osteoporose

Docent

 • dr. R.L. van Bezooijen

  Rutger van Bezooijen is specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij stichting Florence in regio Den Haag. Hij is werkzaam op de afdeling geriatrische revalidatie met als specialisatie traumatologie. In 1994 rondde hij zijn opleiding Biomedische wetenschappen af aan de Universiteit Leiden. Van 1994 tot 2010 werkte hij als moleculair celbioloog op de afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het gebied van botmetabolisme. In 2001 promoveerde hij op onderzoek naar de cellulaire veranderingen die optreden na oestrogeendeficiëntie en leiden tot verhoogde botafbraak. Daarna werkte hij als postdoc aan de zeldzame botaandoeningen sclerosteose en de ziekte van Van Buchem, twee aandoeningen gekarakteriseerd door verhoogde botaanmaak. In 2010 rondde hij zijn opleiding Geneeskunde af aan de Universiteit Leiden en in 2016 zijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het LUMC. Als gastdocent geeft hij onderwijs op het gebied van osteoporose bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het LUMC. Naast het zo goed mogelijk faciliteren van geriatrische revalidatie na het optreden van fragiele fracturen, houdt hij zich bezig met het opzetten van en het bekendheid geven aan goede secundaire fractuurpreventie om het risico op nieuwe fragiele fracturen zoveel mogelijk te reduceren.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.