Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2

Informatie

In deze tweede cursus van het tweeluik osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen ligt de nadruk vooral op de gevolgen van osteoporose, de fragiele fracturen. Fragiele fracturen bij osteoporose treden al op na een laag energetisch trauma en worden ook wel osteoporotische fracturen genoemd. Osteoporose is een chronische aandoening waarvan patiënten pas last hebben wanneer ze een bot breken. Mede hierdoor is osteoporose over het algemeen een ondergediagnostiseerde en onderbehandelde aandoening. Dit terwijl er wel preventieve maatregelen mogelijk zijn om het risico op een fragiele fractuur te verminderen. De meeste gegevens m.b.t. de behandeling van osteoporose, zoals klinische trials naar effectiviteit van osteoporosemedicatie, betreffen patiënten tot de leeftijd van circa 75 jaar. De meeste fragiele fracturen vinden echter plaats bij ouderen van circa 75 en ouder.

In deze tweede cursus zal aandacht worden besteed aan de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van osteoporose bij vooral de groep oudste ouderen. Tevens zal specifiek aandacht worden besteed aan de groep meest kwetsbare patiënten in onze samenleving die wonen in het verpleeghuis of tijdelijk verblijven in de geriatrische revalidatie.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u vertellen welke niet-medicamenteuze interventies effectief zijn om het risico op fragiele fracturen te verminderen
 • bent u bekend met de werkingsmechanismen van osteoporosemedicamenten en de daarbij behorende gebruiksgemakken en -ongemakken.
 • kunt u adequate medicamenteuze fractuurpreventie bij oudere patiënten met osteoporose toepassen
 • kunt u de mogelijkheden en consequenties van stoppen van osteoporosemedicatie beschrijven

Docent

 • dr. R.L. van Bezooijen

  Rutger van Bezooijen is specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij stichting Florence in regio Den Haag. Hij is werkzaam op de afdeling geriatrische revalidatie met als specialisatie traumatologie. In 1994 rondde hij zijn opleiding Biomedische wetenschappen af aan de Universiteit Leiden. Van 1994 tot 2010 werkte hij als moleculair celbioloog op de afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het gebied van botmetabolisme. In 2001 promoveerde hij op onderzoek naar de cellulaire veranderingen die optreden na oestrogeendeficiëntie en leiden tot verhoogde botafbraak. Daarna werkte hij als postdoc aan de zeldzame botaandoeningen sclerosteose en de ziekte van Van Buchem, twee aandoeningen gekarakteriseerd door verhoogde botaanmaak. In 2010 rondde hij zijn opleiding Geneeskunde af aan de Universiteit Leiden en in 2016 zijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het LUMC. Als gastdocent geeft hij onderwijs op het gebied van osteoporose bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het LUMC. Naast het zo goed mogelijk faciliteren van geriatrische revalidatie na het optreden van fragiele fracturen, houdt hij zich bezig met het opzetten van en het bekendheid geven aan goede secundaire fractuurpreventie om het risico op nieuwe fragiele fracturen zoveel mogelijk te reduceren.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.