Advance care planning

Informatie

Palliatieve zorg is een wezenlijk onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Een proactieve benadering van klachten en problemen die in de nabije toekomst verwacht (kunnen) worden is essentieel voor adequate palliatieve zorg. Behoeften en wensen van patiënten zijn hierbij leidend. Maar hoe herkent u als huisarts tijdig patiënten die voor palliatieve zorg in aanmerking komen? En wat bespreekt u rond het levenseinde? Hoe legt u behoeften, wensen en doelen in het behandelplan vast? Een middel hierbij is advance care planning (ACP). Advance care planning stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Aan de hand van casuïstiek en theorie wordt in deze cursus het proces van ACP doorlopen, zodat u zich hierin verder kunt bekwamen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u omschrijven wat advance care planning is
 • kunt u de relevantie van advance care planning voor de kwaliteit van zorg uitleggen
 • kunt u de beoogde resultaten van advance care planning benoemen
 • kunt u de mogelijke aanleidingen voor advance care planning herkennen
 • kunt de relevante gesprekspunten en gespreksvaardigheden die nodig zijn bij advance care planning combineren
 • kunt u de verschillende rollen en taakverdeling van betrokken disciplines beschrijven

Docent

 • drs. M. Verkuylen

  Margot Verkuylen (1963) studeerde geneeskunde in Nijmegen. Vanaf 1991 werkte zij als arts in verschillende verpleeghuizen in de regio West-Brabant. In 1995 rondde zij haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde af, en in 2005 de kaderopleiding palliatieve zorg. Van 1995 tot 2011 vervulde zij diverse functies bij Surplus, een grote organisatie met verschillende verpleeghuislocaties en verzorgingshuizen in de regio Breda/Zevenbergen. Zo is zij daar gedurende 8 jaar de behandelend arts geweest op de unit voor palliatieve zorg. Daarnaast was zij consulent en actief binnen het netwerk palliatieve zorg Breda e.o., en gedurende bijna 10 jaar coördinator van het geriatrisch centrum voor multidisciplinair onderzoek bij kwetsbare ouderen in de eerste lijn en advisering aan huisartsen. Inmiddels is Margot Verkuylen arts van hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen en docent aan de Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde aan VOSON, UMC St Radboud. Daarnaast is zij werkzaam bij het huisartsenteam Mathenessestraat in Breda, als medebehandelaar voor kwetsbare ouderen.

   

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. A. Duinkerken

  Anthe Duinkerken is als waarnemend huisarts werkzaam in de regio Rotterdam. Zij volgde haar opleiding (geneeskunde en huisartsgeneeskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het werken in verschillende huisartspraktijken is zij ook werkzaam als docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.