RVP en aanverwante vaccinaties

Informatie

In deze cursus wordt aandacht besteed aan vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de influenzavaccinatie en een aantal vaccinaties die niet binnen een vaccinatieprogramma vallen. Als huisarts heeft u vooral te maken met de griepvaccinatie; de andere vaccinaties worden vrijwel alleen door andere instanties toegediend. Maar omdat een groot deel van uw patiëntenpopulatie ermee te maken krijgt, is het voor u van belang om goed op de hoogte te zijn van de achtergronden en ontwikkelingen rondom de verschillende vaccins. U dient immers in staat te zijn probleemgevallen te herkennen en hierop adequaat te reageren – bijvoorbeeld mensen die om uiteenlopende redenen niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Verder moet u juiste informatie kunnen verschaffen, en antwoord kunnen geven op vragen, onder andere van ouders die kritisch staan tegenover vaccineren.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de vaccins en leeftijden van toediening binnen het RVP
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste vaccinaties buiten het RVP
 • weet u waarom het vragen naar recente vaccinaties in de anamnese vaak nodig is
 • bent u zich bewust van het belang van melden van bijwerkingen van vaccinaties
 • bent u op de hoogte van de kritiek die sommige patiënten/organisaties hebben op het huidige vaccinatiebeleid

Docent

 • drs. A.M. van Atten

  Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Reviewer

 • dr. G.A. van Essen
  G.A. (Ted) van Essen, was huisarts in Amersfoort tot 2016 en deed wetenschappelijk onderzoek bij het UMC Utrecht op het gebied van vaccinaties.