Ontwikkelingsstoornissen: Autismespectrumstoornissen

Informatie

Waar moet u als huisarts beginnen als autismespectrumstoornissen (ASS) aan de orde komen? Wat is uw rol in de vroegsignalering of de diagnostiek? Wat zijn de valkuilen en hoe kun je daaruit blijven? Na een introductie over wat autisme is, althans hoe het wordt begrepen, en hoe (en door wie) het wordt vastgesteld, wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende verschijningsvormen. We bespreken hoe autisme eruit ziet bij meisjes en vrouwen of bij mensen bij wie andere problemen, zoals verslaving of gedragsproblemen, op de voorgrond staan. Hoe ziet de behandeling eruit en wat mag u als huisarts verwachten van de GGZ? Wat als iedereen het niet meer weet, maar de problemen alleen maar groter worden? Bij wie kunt u dan terecht? In deze module kijken we naar ASS in de context van de huisartsenpraktijk en willen we handvatten te bieden om met deze lastige materie om te gaan.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u de kenmerken van ASS te omschrijven in DSM-IV en DSM-5
 • kunt u vier vaak voorkomende comorbide stoornissen noemen
 • kunt u aangeven welke differentiaaldiagnose a priori voor de hand ligt
 • kunt u zes signs & symptoms noemen verdeeld over meerdere domeinen
 • kunt u de mogelijkheden benoemen die de verschillende behandelsettingen bieden
 • kunt u twee medicamenteuze interventies noemen en het doseringsprincipe daarvan

Docent

 • mr. dr. B.B. Sizoo

  Bram Sizoo (1961) was van 1982 tot 1989 marineofficier bij de onderzeedienst. In 1992 behaalde hij zijn doctoraalexamen Nederlands recht. Na het behalen van zijn artsexamen in 1996, volgde hij de opleiding tot tropenarts. In 1999 werd hij medisch directeur van Mulanje Mission Hospital in Malawi. Van 2003 tot 2008 was hij in opleiding tot psychiater in Zwolle. In maart 2010 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Developmental Disorders and Substance Use Disorder, a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration’. Vanaf 2008 werkt hij als psychiater bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence. Een kernfunctie van dit centrum is het verrichten van second opinions bij complexe diagnostiek of behandelingen van volwassenen met autisme of ADHD. Bram Sizoo was van 2005 tot 2017 bestuurslid van de Stichting CASS18+, een landelijk platform voor behandelaren van volwassenen met autismespectrumstoornissen. Naast klinisch werk is hij betrokken bij en geeft leiding aan diverse wetenschappelijk onderzoeksprojecten.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.