Ontwikkelingsstoornissen: ADHD

Informatie

ADHD is een van de bekendste en - helaas - ook een van de meest controversiële psychiatrische stoornissen. Voor patiënten en zelfs voor professionals is het door tegenstrijdige berichten in de media niet makkelijk om antwoord te krijgen/geven op vragen als ‘is er een test voor ADHD?’, ‘wordt ADHD overgediagnosticeerd?’ of ‘groeien kinderen er vanzelf overheen?’ In deze cursus gaan we op deze en vele andere vragen in. We bespreken de geschiedenis van ADHD, de theoretische achtergronden en de veranderingen in de DSM-classificatie. We staan stil bij de verschillende uitingsvormen van ADHD en bij de ontwikkeling van de symptomen over de levensloop. Daarbij hebben we aandacht voor de hoge mate van comorbiditeit, de lastige kwestie van differentiële diagnostiek en de gender- en cultuurspecifieke aspecten. Op praktisch niveau gaan we in op de rol van de huisarts bij het signaleren, diagnosticeren en behandelen van ADHD en op de samenwerking met de GGZ. 

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Weet u de kenmerken van ADHD te omschrijven in DSM-IV en DSM-5
  • Kunt u vier vaak voorkomende comorbide stoornissen noemen
  • Kunt u aangeven welke differentiaaldiagnose a priori voor de hand ligt
  • Kunt u zes signalen en symptomen noemen verdeeld over meerdere domeinen
  • Kunt u de mogelijkheden benoemen die de verschillende behandelsettingen bieden
  • Kunt u twee medicamenteuze interventies noemen en het doseringsprincipe daarvan

Docent

  • drs. H.R. Nanninga
    Hans Nanninga (1969) is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Na het afronden van zijn studie ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, startte hij zijn loopbaan in een eerstelijnspsychologenpraktijk te Harlingen. Na het behalen van zijn kwalificatie eerstelijnspsycholoog werkte hij van 1999 tot 2002 voor het Samenwerkingsverband Psychologen in Almere. Hij registreerde zich in 2002 als GZ-psycholoog, waarna hij een eigen praktijk begon in de regio Amsterdam. Hij werkt sinds 2008 voor Dimence en behaalde daar zijn BIG-registraties klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij geeft vanaf 2008 bij de RINO-groep te Utrecht een driedaagse cursus ‘ADHD bij kinderen en jongeren’ en is sinds 2013 als docent verbonden aan de GZ-opleiding van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.