De acute patiënt in de verpleeghuissetting

Informatie

Spoedeisende patiënten vormen voor artsen in de verpleeghuissetting vaak een lastige doelgroep. Kennis en ervaring zijn meestal beperkt waardoor u zich als arts onzeker kunt voelen. In deze cursus maakt u kennis met een benaderingsconcept, de ABCDE-systematiek. Hiermee kunt u de spoedeisende patiënt snel en doelgericht in kaart brengen en levensbedreigende situaties tijdig onderkennen en behandelen.

De ABCDE-thema’s zijn de ‘kapstok’ om de acute patiënt te benaderen en te behandelen. Deze methode bestaat uit een primary assessment die gericht is op het snel herkennen en direct behandelen van vitale functiestoornissen en een secondary assessment waarbij een gerichte (hetero)anamnese en een algemeen lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk wordt een (differentiaal)diagnose en behandelplan opgesteld.

Indien nodig volgt er steeds tussendoor een herbeoordeling van de klinische situatie (reassessment). Ten slotte volgt dan de definitieve zorg waarbij wordt overwogen of opname in een ziekenhuis geïndiceerd en/of noodzakelijk is. Het medisch beleid bij de patiënt (zoals besluitvorming over reanimatie) zal steeds leidinggevend zijn, maar de ABCDE-systematiek blijft in eerste instantie uitgangspunt van handelen.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de theorie omtrent systematische benadering van de acute verpleeghuispatiënt
 • kunt u de mate van urgentie bij de acute verpleeghuispatiënt bepalen
 • kunt u systematisch prioriteiten stellen in diagnostisch en therapeutisch handelen bij de acute verpleeghuispatiënt
 • kunt u benoemen welke middelen in een spoedtas aanwezig dienen te zijn
 • weet u hoe u een adequate mondelinge en/of schriftelijke overdracht verricht

Docent

 • drs. G.J.A.M. van Gorp

  Gé van Gorp studeerde geneeskunde aan St Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 1989 afstudeerde. Van 1989 tot 1994 was hij militair arts bij de Koninklijke Luchtmacht (tijdens zijn dienstplicht en korte tijd als beroepsmilitair). Zijn opleiding tot verpleeghuisarts volgde hij van 1995 tot 1997 bij de VOVA in Nijmegen. Gé van Gorp is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en opleider. Zijn interessegebieden zijn: internistische ouderengeneeskunde, farmacotherapie en spoedeisende geneeskunde. Hij was van 1998 tot 2004 en van 2008 tot 2011 universitair docent aan de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde VOSON Nijmegen. Van 2008 tot 2011 is hij projectleider STARtclass Ouderengeneeskunde SOON/SBOH (cursusprogramma spoedeisende geneeskunde voor aios specialist ouderengeneeskunde ter voorbereiding op het klinische tweede cursusjaar).

   

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.