Kindermishandeling

Informatie

Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat je moet doen op het moment dat je denkt aan kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling en hoe deze voorkomen en/of behandeld kunnen worden.

Illustraties: I.E.M. Kos-Oosterling.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de verschillende vormen van kindermishandeling
 • kunt u de risicofactoren voor kindermishandeling benoemen
 • kunt u mogelijke signalen van kindermishandeling herkennen
 • kent en herkent u de gevolgen van kindermishandeling
 • weet u hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling
 • kent u de KNMG-meldcode en kunt u deze gebruiken
 • weet u wat een kindcheck is en wanneer deze geïndiceerd is
 • kent u de instanties met beschikbare forensisch medische expertise en weet u wanneer deze te raadplegen

Docent

 • dr. A.H. Teeuw

  Rian Teeuw is kinderarts sociale pediatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is daar ruim 15 jaar voorzitter van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling waar naast experts vanuit het AMC ook externe deskundigen aan deelnemen onder andere van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Rian schreef een proefschrift over signaleringsinstrumenten voor kindermishandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp. Rian is daarnaast kinderarts bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en zij werkt ook voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland.

   

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. M. Nagtegaal

  Michelle Nagtegaal werkt in het Amsterdam UMC, locatie AMC als basisarts-coördinator van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling. Daarnaast is zij promovenda bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het gebied van toegebracht schedelhersenletsel en verricht zij voor het NFI zedenonderzoeken bij kinderen in geval van acuut seksueel misbruik.  

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.