Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen

Informatie

Spasticiteit wordt aangeduid als een verhoogde spierspanning onder invloed van (snelle) rek, meestal als gevolg van disfunctioneren van een deel van de corticobulbaire of corticospinale banen als gevolg van trauma van de capsula interna; in dagelijks spraakgebruik wordt met ‘spasticiteit’ ook wel als spierstijfheid aangeduid. Spasticiteit wordt reflexmatig veroorzaakt, met name via pees-reksensoren in een spier. Spasticiteit wordt niet altijd als zodanig herkend. Deze cursus helpt u om spasticiteit bij uw patiënten te herkennen, te meten en te behandelen. De experts in deze cursus maken hierbij gebruik van herkenbare casuïstiek. Door middel van pollvragen bent u actief bij deze scholing betrokken.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u beter bekend met oorzaken en gevolgen van spasticiteit
 • weet u hoe onderzoek naar spasticiteit verricht wordt
 • kunt u de verschillende metingen t.b.v. de diagnostiek beschrijven
 • bent u bekend met spasticiteit-verhogende factoren
 • kunt u de verschillende behandelwijzen onderscheiden en benoemen

Docent

 • dr. M. van Eijk

  Monica van Eijk is sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. In 2012 rondde zij de opleiding tot kaderarts Geriatrische Revalidatie af. Samen met dr. Bianca Buijck zette zij de GRAMPS-studie (Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke) op. Dit was een observationele, multicenter studie waarin het verloop van de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte werd onderzocht. Hierbij was o.a. speciale aandacht voor voorspellers van herstel en (het beloop) van neuropsychiatrische symptomen, hun effect op kwaliteit van leven en de belasting van mantelzorgers na ontslag van de revalidatieafdeling. Momenteel is Monica als zelfstandige werkzaam bij Marnix Medisch waarbij zij vooral organisaties adviseert in verbetering van zorg en behandeling. Daarnaast werkt zij bij het HaanglandenMC op een polikliniek ouderengeneeskunde waar zij samen met de afdeling traumachirurgie en interne ouderengeneeskunde een klinisch en transmuraal zorgpad voor patienten met een heupfractuur heeft opgezet. In het LUMC is zij werkzaam als senior onderzoeker en begeleidt zij onderzoek naar geriatrische revalidatie.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • dr. N.B.M. Voet

  Nicole Voet studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij volgde de opleiding tot revalidatiearts in revalidatiecentrum Klimmendaal te Arnhem en het Radboudumc te Nijmegen. Haar opleiding combineerde zij met een promotieonderzoek naar het effect van cognitieve gedragstherapie en fietstraining op chronische vermoeidheid bij patiënten met de spierziekte faciosacpulohumerale dystrofie (FSHD). In 2017 ontving zij een Europese award voor haar promotieonderzoek. Sinds 2015 is zij als revalidatiearts en onderzoeker werkzaam bij Klimmendaal en het Radboudumc. Zij is medisch manager van het expertisecentrum in Klimmendaal. Haar interesse ligt vooral op de gebieden: (de chronische fase van) niet-aangeboren-hersenletsel, cognitieve revalidatie, spasticiteitsbehandeling, revalidatie in verpleeghuizen, neuromusculaire aandoeningen en training. Ze neemt deel aan verschillende (internationale) werk- en expertgroepen in haar vakgebied. Zo is zij lid van de wetenschapscommissie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, en heeft zij deelgenomen aan het internationale Delphi-project voor het formuleren van CONSORT-criteria voor de omschrijving van training in gerandomiseerde klinische trials.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • dr. C.J. Vos

  Kees Vos heeft zijn huisartsopleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond en volgde daarna de sportartsenopleiding van het Nederlands Instituut voor de Sport Gezondheidszorg (NISGZ). Daarmee is hij 12 jaar werkzaam geweest op diverse Sport Medische Adviescentra. Van 1983 tot 2001 was hij werkzaam als huisarts in Rotterdam, en vanaf 2001 is hij als huisarts gevestigd in Spijkenisse. Later in zijn loopbaan rondde hij zijn opleiding in de epidemiologie aan het EMGO-instituut van de VU af. Hij promoveerde in 2006 op het proefschrift ‘Acute Neck Pain in General Practice’. Vanaf 2007 is hij voorzitter van de Medische Adviesraad van de Whiplash Stichting Nederland en is hij deelnemer aan diverse richtlijncommissies. Hij heeft speciale interesse in chronische pijnbehandeling, is betrokken bij meerdere onderzoeks- en onderwijs projecten op het gebied van chronische pijn en is lid van de Dutch Pain Society (DPS).

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.