Depressie bij kinderen en jeugdigen

Informatie

Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen en met name jongeren. Bij kinderen is depressie relatief zeldzaam met prevalentiecijfers van 0,4% tot 2,5%. Vanaf de puberteit gaan de prevalentiecijfers richting die van volwassenen en wordt de prevalentie gedurende de hele puberteitsfase op 15-20% geschat.

In de puberteit zijn stemmingswisselingen, net als in andere levensfasen, niet ongewoon en zijn bij sommige pubers zelfs zeer uitgesproken. Een depressie laat zich herkennen door een langduriger gedaalde stemming en duidelijk lijden en disfunctioneren. Een jongere is ‘ziek van somberheid’. Bij jongeren staat een prikkelbare stemming vaker op de voorgrond, kan depressie zich met lichamelijke klachten presenteren en wordt meer sociaal terugtrekken gezien. Dit kan, net als korte reactieve stemmingsverbeteringen, het herkennen van een depressie bemoeilijken.

Na het vaststellen van een depressieve stoornis is cognitieve gedragstherapie (CGT), of bij jongeren vanaf 13 jaar interpersoonlijke psychotherapie (IPT) altijd de eerste keuze behandeling. Bij een (matig) ernstige depressie kan het toevoegen van medicatie overwogen worden, verwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiater is daarvoor noodzakelijk.

Met dank aan Kirsten Hoogerheide, kinder- en jeugdpsychiater bij De Jutters, voor haar bijdrage aan deze cursus.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u een depressie herkennen bij kinderen/jeugdigen en kunt de verschillen met depressie bij volwassenen aangeven
 • kunt u de biologische, psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij het ontstaan van depressie beschrijven
 • kunt u uitleggen wat u als huisarts kunt doen wanneer u een kind of jongere met depressie ziet, en wanneer en naar wie u moet doorverwijzen
 • kunt u uitleggen hoe u suïcidaliteit signaleert en daarop reageert
 • bent u bekend met evidence based psychologische behandelmogelijkheden voor jongeren
 • kunt u de plek van medicatie in de behandeling van depressie bij jongeren benoemen
 • bent u bekend met kennis van enkele preventieve strategieën voor depressie en de voorlopers van depressie

Docent

 • T.H. Roobol

  Jet Roobol is sinds jaar en dag kinder-en jeugdpsychiater en werkt op een van de jongerenklinieken van het Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Hier worden jongeren met de diagnose autisme opgenomen die ernstig zijn vastgelopen in alle milieus en waarbij eerdere behandeling onvoldoende verbetering bracht. Meestal is sprake van comorbide problematiek zoals stemmings- , angst- of psychotische stoornissen. Hiervóór heeft ze zich veel beziggehouden met stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek op de polikliniek van Karakter UC Nijmegen en later bij Altrecht, afdeling stemming, angst en trauma. In Nijmegen was ze betrokken bij de huisartsopleiding. Affiniteit met de eerste lijn heeft ze overgehouden aan de opleiding tot huisarts die ze in een grijs verleden heeft afgerond.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. V.W. van den Bergh

  Mori van den Bergh is kinder- en jeugdpsychiater. Na een brede opleiding in het UMC Utrecht, werkte zij een periode met jongeren met stemmings- en persoonlijkheidsproblemen. Op dit moment richt zij zich op psychiatrie en ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen (0-6 jaar) binnen het Centrum Jonge Kind van Karakter UC. Zij vindt het belangrijk psychiatrische problemen altijd in een brede context en de ontwikkeling van het kind te plaatsen. Haar speciale interesse heeft de consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie en de vertaalslag van wetenschap naar de spreekkamer en het grote publiek. Ze volgde een cursus wetenschapsjournalistiek om hierin de journalistieke kant van deze vertaalslag beter te leren kennen. Mori werkt regelmatig mee aan nascholingen voor verschillende professionals.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.