Juridische wegen voor een ontevreden patiënt

Informatie

Een ontevreden patiënt kan u zomaar overkomen. Zonder al te veel aanleiding kan een patiënt of de familie kritiek hebben op een behandeling, de gang van zaken in de dagelijkse praktijk of een opmerking die verkeerd valt. Soms is de kritiek terecht en te begrijpen, soms kan blijken dat niet de directe aanleiding het probleem is maar dat er meer speelt. Maar altijd is het belangrijk uw patiënt of familie serieus te nemen in zijn onvrede.

In deze cursus worden de verschillende (juridische) mogelijkheden besproken die een patiënt heeft om zijn onvrede te uiten. Het is voor u als arts belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn voor het geval u te maken krijgt met een klacht van een patiënt.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de wettelijke basis van het klachtrecht van patiënten
 • heeft u inzicht in de verschillende klachtmogelijkheden van een ontevreden patiënt
 • bent u in staat adequaat te reageren op een klacht van een patiënt
 • kunt u de afweging maken tussen zelf de klacht afhandelen of een deskundige daarvoor inschakelen

Docent

 • mr. R.H.M. de Leeuw

  Roel de Leeuw is jurist, met specialisatie in het gezondheidsrecht (patiëntenrechten). Hij is op dit moment werkzaam in het klachtenmanagement in de zorg als klachtenfunctionaris, als ambtelijk secretaris van klachtencommissies en als lid en voorzitter van klachtencommissies. In het recente verleden is hij juridisch medewerker geweest bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) waarbij hij de organisatie en de leden van juridisch advies voorzag op het gebied van levenseindebeslissingen en contacten onderhield met verschillende organisaties die met levenseindebeslissingen te maken hebben. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.