Eczeem: medicatie en adviezen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Eczeem is een veelvoorkomende huidaandoening, vooral bij kinderen: bij ongeveer 1 op de 5 kinderen komt het voor. Er zijn verschillende vormen van eczeem. De meest voorkomende vorm van eczeem is constitutioneel eczeem (CE), ook wel atopisch eczeem genoemd. Hoewel het geen levensbedreigende aandoening is, kan eczeem de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Het is vaak niet alleen voor de patiënt zelf een erg belastende aandoening, maar ook – in het geval van kinderen – voor de ouders. Bij oudere kinderen en volwassenen kan eczeem invloed hebben op het schoolleven, het sociale leven, de vrijetijdsbesteding en intieme relaties.

In verreweg de meeste gevallen kan eczeem behandeld worden door de huisarts. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en het gebruik van indifferente middelen (middelen zonder werkzame stof) en lokale corticosteroïden.

In deze cursus leer je veel over de verschillende vormen van eczeem en over de behandeling ervan. Verschillende praktijkvoorbeelden maken duidelijk op welke manier je patiënten met eczeem optimaal kunt helpen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de mogelijke achtergronden van het ontstaan van verschillende vormen van eczeem en de bijbehorende klachten. Ook ben je bekend met de behandelmogelijkheden en medicatie bij eczeem. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met eczeem, zowel op het gebied van niet-medicamenteuze adviezen als op het gebied van medicatie.

Docent

  • drs. Marc de Leeuw

    Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang