Oog en medicatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

In de apotheek lever je oogmedicatie af voor verschillende oogaandoeningen. Er is een aantal oogaandoeningen waarbij sprake is van verminderd zicht, ofwel visusvermindering. Meestal gaat het hier om aandoeningen die op latere leeftijd voorkomen zoals een vertroebeling van de ooglens (staar of cataract), netvliesveroudering (maculadegeneratie) en een verhoogde oogboldruk (glaucoom). Deze aandoeningen, het ontstaan, beloop en de behandelmogelijkheden zullen in deze cursus aan bod komen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klachten aan de ogen zoals allergische rode ogen, ooginfecties en droge ogen, met bijbehorende medicatie en aandachtspunten. Behalve met oogmedicatie op recept kun je bij deze klachten ook te maken krijgen met vragen over zelfzorg of medicatie in de handverkoop.

 

Het effect van oogdruppeltherapie is in grote mate afhankelijk van een juiste manier van toedienen. Zowel bijsluiters als de instructie vanuit de apotheek moeten helemaal correct zijn. Dat zal in sommige gevallen helaas (nog) niet het geval zijn. Niet iedereen kan zonder hulpmiddelen de ogen druppelen. In de apotheek moet je hierover advies op maat weten te geven en hulpmiddelen kunnen adviseren en verstrekken.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je kennis van de verschillende oogaandoeningen die in deze cursus worden besproken. Tevens ben je bekend met de adviezen en mogelijke medicatie voor de verschillende soorten oogaandoeningen. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven over oogmedicatie aan cliënten met een oogaandoening.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang