Ge-Bu Cytisinicline bij stoppen met roken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Het belang van stoppen met roken hoeft inmiddels aan vrijwel niemand meer te worden uitgelegd, maar de succeskans blijft laag. Eerste keuze bij het stoppen met roken is voorlichting en begeleiding. In tweede instantie kan medicamenteuze ondersteuning worden overwogen met onder meer nicotinevervangende medicatie die de kans om succesvol te stoppen kan verhogen van ongeveer 10% naar ongeveer 15%. Cytisinicline, een partiële nicotine-agonist evenals varenicline, is sinds september 2022 op recept verkrijgbaar als alternatief voor nicotinevervangende medicatie. Hoe zit het met de effectiviteit en de bijwerkingen van cytisinicline? Verdient dit middel een plaats bij de ondersteuning van stoppen met roken?

Leerdoelen

Na het lezen van het artikel en het maken van de toets heeft de cursist:

 • Inzicht in de effectiviteit van cytisinicline bij het stoppen met roken.
 • Kennis van het aantal bijwerkingen van cytisinicline ten opzichte van de andere middelen die worden gebruikt bij het stoppen met roken.
 • Inzicht in de behandelopties bij het stoppen met roken en de plaats die cytisinicline daarin inneemt.
 • Kennis van het aantal rokers en de succeskans bij een poging tot stoppen

Docent

 • Marielle Nieuwhof

  Marielle Nieuwhof is apotheker (niet praktiserend) en werkt als eindredacteur bij het

  Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu). Ze verdiept zich daarbij in wetenschappelijk onderzoek naar de

  werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen. Ook begeleidt ze auteurs bij het schrijven van

  de artikelen voor het Ge-Bu.

  Ze heeft eerder gewerkt bij Health Base aan het ontwikkelen en schrijven van begrijpelijke

  patiënteninformatie over geneesmiddelen. Ze heeft ook meegeschreven aan geautomatiseerde

  uitgiftebegeleiding voor apothekersassistenten. Zij vindt de rol van apothekersassistenten bij het

  geven van voorlichting aan patiënten heel belangrijk. Zonder goede voorlichting kan het gebruik van

  geneesmiddelen meer kwaad dan goed doen.

  Zij is graag bezig met het 'vertalen' van ingewikkelde wetenschappelijke informatie naar artikelen of

  lesmateriaal. Haar uitgangspunt is dat deze informatie makkelijk leesbaar en begrijpelijk is voor de

  doelgroep.

 • Rutger Middelburg

  Epidemioloog

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang