Signalering en prevalentie van valrisico bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Vallen komt vaak voor bij ouderen en dit heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, op medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames en op mortaliteit. Toch is sinds het verschijnen van het HARM-onderzoek (2006) het aantal ziekenhuisopnames wegens fracturen als gevolg van valincidenten onveranderd gebleven, terwijl een grote verbetering mogelijk is, zoals blijkt uit het Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid van VWS uit 2017.

Deze cursus wordt ingeleid met de prevalentie en klinische relevantie van vallen bij kwetsbare ouderen. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van een valrisico, factoren die de kans op vallen verhogen en de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen. Ten slotte wordt de multidisciplinaire preventie van valincidenten bij kwetsbare ouderen nader toegelicht. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van verschillende casusbesprekingen. De preventie van fracturen en de behandeling van osteoporose vallen buiten de scope van deze cursus.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • heeft u inzicht in de prevalentie en gevolgen van vallen bij kwetsbare ouderen
 • kunt u een simpele valrisico-test afnemen
 • kent u de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen
 • heeft u inzicht in welke mate geneesmiddelen en andere factoren het risico op vallen vergroten
 • kent u de belangrijkste geneesmiddelgroepen die het valrisico vergroten
 • kunt u adviseren hoe valrisico-verhogend geneesmiddelgebruik te verminderen

Docent

 • Carl Augustin MSc

  Carl Augustin is instellingsapotheker bij Farmadam. Hij is als Board Certified Geriatric Pharmacist werkzaam in de instellingsfarmacie voor diverse zorginstellingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang