Autorijden en dementie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid en het geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan, is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke achteruitgang vaak nog hoog in en precies door de toenemende beperkingen zijn ze meer afhankelijk van de auto. Het niet meer mogen rijden, de lege parkeerplek voor de deur en het aangewezen zijn op ander vervoer (de kinderen, de buurttaxi, de bus, de scootmobiel) worden ervaren als gezichtsverlies.

Als arts is ons door de wetgever een belangrijke plaats toebedeeld in het herkennen van afnemende rijvaardigheid en het bespreekbaar maken daarvan. U speelt als specialist ouderengeneeskunde een rol in het motiveren van mensen en hun zorgsysteem om de rijvaardigheid te laten onderzoeken door het CBR of om de auto te laten staan. Het vraagt kennis, gevoeligheid, tact en overtuigingskracht om hier goed invulling aan te geven.

Deze cursus gaat in op rijvaardigheid en rijbevoegdheid bij cognitieve stoornissen. Aan bod komen de volgende vraagstukken:

 • Wanneer is het noodzakelijk om het thema rijvaardigheid aan te snijden?
 • Hoe kunt u dat doen?
 • Binnen welke juridische en verzekeringstechnische kaders vindt dit gesprek plaats?
 • Hoe verloopt de verdere procedure rondom keuring en rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR?
 • Welke alternatieve vervoersmogelijkheden bestaan er voor het zelf autorijden?

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u het belang van mobiliteit benoemen
 • kunt u benoemen wanneer het thema (auto)mobiliteit met een patiënt besproken moet worden
 • kunt u de rijgeschiktheid bespreekbaar maken
 • kunt u de juridische en verzekeringstechnische kaders benoemen van (auto)mobiliteit bij cognitieve stoornissen
 • kunt u beschrijven hoe de verdere procedure na melding bij het CBR verloopt
 • bent u bekend met de alternatieve vervoersmogelijkheden

Docent

 • Margot Klijberg MD MA

  Margot Klijberg is sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Zij werkt zowel intra- als extramuraal in Ede. Zij is kaderarts ‘Werken in de eerste lijn’. Naast haar werk als specialist ouderengeneeskunde ligt haar hart bij het maken en het geven van onderwijs. Margot Klijberg is docent bij de opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde en hoofdredacteur van een nascholingstijdschrift over ouderengeneeskunde.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang