Diagnostiek van dementie

Informatie

In deze cursus leert u de verschillende vormen van dementie kennen. U leert waarom het stellen van de diagnose dementie belangrijk is. U krijgt inzicht in de epidemiologie van dementie. Verder maakt u kennis met de diagnostische criteria voor het dementiesyndroom, de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie met Lewy bodies, dementie door Parkinson en milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI).

U leert de verschillende onderdelen van het diagnostisch onderzoek van dementie kennen. Ziektediagnostiek bestaat uit anamnese en heteroanamnese, observatie, lichamelijk, neurologisch en psychiatrisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, neuropsychologisch en beeldvormend onderzoek, eeg-onderzoek, liquor- en genetisch onderzoek. Ook zorgdiagnostiek is een onderdeel van het diagnostisch proces. Daarnaast komen verschillende valkuilen bij het diagnosticeren van dementie in deze cursus aan bod.

Deze cursus bestaat uit twee modules. In module 1 komen het basisonderzoek en aanvullend onderzoek aan bod, evenals de diagnostische criteria van het dementiesyndroom, de ziekte van Alzheimer (ZvA), dementie met Lewy bodies (DLB) en parkinsondementie (PDD). Module 2 behandelt de diagnostiek van vasculaire dementie (VaD), frontotemporale dementie (FTD) en mild cognitive impairment (MCI), evenals specialistisch onderzoek en zorgdiagnostiek. Module 1 en 2 leveren gezamenlijk 4 punten op.

Deze cursus heeft twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waarom het stellen van de diagnose dementie in een vroeg stadium belangrijk is
 • kent u de epidemiologie van de verschillende vormen van dementie
 • kent u de diagnostische criteria van het dementiesyndroom en milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI)
 • kent u de overeenkomsten en verschillen tussen de ziekte van Alzheimer (ZvA), vasculaire dementie (VaD), frontotemporale dementie (FTD), dementie met Lewy bodies (DLB) en parkinsondementie (Parkinson’s disease dementia, PDD)
 • bent u op de hoogte van de onderzoeken die nodig zijn om dementie te diagnosticeren, waarbij u weet welke onderzoeken standaard en welke onderzoeken aanvullend zijn
 • bent u op de hoogte van zorgdiagnostiek
 • kent u de valkuilen bij de diagnostiek van delier en/of dementie
 • kent u de valkuilen bij de diagnostiek van depressie en/of dementie

Docent

 • drs. J. Smal

  Johan Smal studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en liep stage op de afdeling neurologie van het AMC. Na een korte periode op de afdeling medische psychologie van het Antonius ziekenhuis te Sneek, werkt hij sinds 2008 in de ambulante dementiehulpverlening bij Geriant in Noord-Holland. Aldaar volgde hij de opleiding tot GZ-psycholoog, accent ouderen, bij het RINO te Amsterdam. Hij is cognitief gedragstherapeut. Daarnaast geeft hij sinds 2013 als gastdocent nascholingscursussen aan ouderenpsychologen op het gebied van neuropsychologie en ouderenzorg bij GERION VUmc. Ook is hij als coach verbonden aan de online mantelzorgcursus DementieOnline. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Reviewer

 • drs. A.H.M. Kleemans

  Lineke Kleemans is arts bij Stichting Geriant in Noord-Holland.