Hoofdtrauma

Informatie

Hoofdtrauma is een uitgebreid begrip. Een val op het hoofd, een botsing op het sportveld, een auto-ongeval, een val van de commode, een oudere die struikelt en op het hoofd valt: het valt allemaal onder de noemer hoofdtrauma. In het verleden werd vaak de term hersenschudding of commotio cerebri gebruikt, maar deze termen zijn niet goed gedefinieerd en worden internationaal ook niet meer gebruikt. Eigenlijk gaat het bij een hoofdtrauma vooral om het risico op intracranieel letsel. Wanneer dat risico sterk verhoogd is, wordt de patiënt direct verwezen, vaak via de ambulance. De huisarts komt in beeld als er moet worden bepaald of er sprake is van een licht of matig verhoogd risico.

De NHG-Standaard ‘Hoofdtrauma’ biedt hierbij houvast. In deze cursus wordt besproken hoe u op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek dat risico kunt inschatten. Hierbij gelden voor kinderen onder de 16 jaar andere regels dan bij volwassenen.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u in staat het risico op intracranieel letsel in te schatten op basis van het stroomdiagram uit de NHG-Standaard ‘Hoofdtrauma’ en kunt u adequaat verwijzen
 • bent u zich bewust van het verschil in risicofactoren bij patiënten onder de 16 en vanaf 16 jaar
 • kunt u aangeven waar u op moet letten bij anamnese en lichamelijk onderzoek
 • hebt u uw kennis wat betreft de EMV-, APVU- en kinder-GCS-score opgefrist
 • kunt u de voor- en nadelen en het juiste gebruik van het wekadvies beschrijven
 • hebt u uw kennis over de CBO/NVN-richtlijn uitgebreid en kent u de afweging van risicofactoren binnen eerste en tweede lijn
 • kunt u de voor- en nadelen van het maken van een CT-scan bij kinderen benoemen

Docent

 • drs. A.M. van Atten

  Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. A. Duinkerken

  Anthe Duinkerken is als waarnemend huisarts werkzaam in de regio Rotterdam. Zij volgde haar opleiding (geneeskunde en huisartsgeneeskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het werken in verschillende huisartspraktijken is zij ook werkzaam als docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.