Interdisciplinaire patiëntbespreking GRZ-COPD

Informatie

Het zorgpad GRZ-COPD is een wetenschappelijk bewezen revalidatieprogramma dat de gezondheidsstatus van oudere patiënten met COPD verbetert en het aantal nieuwe longaanvallen vermindert. Het zorgpad GRZ-COPD richt zich op een brede, patiëntgeoriënteerde, interdisciplinaire aanpak en een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverleners uit de gehele keten. Op basis van een gestandaardiseerd assessment stelt het behandelteam, in samenspraak met de patiënt, een modulair ingericht behandelprogramma samen, dat voor iedere patiënt uniek is. Dit programma richt zich op persoonlijke doelen op het gebied van de lichamelijke en de functionele status met daarnaast veel aandacht voor een optimaal zelfmanagement van de patiënt en zijn/haar naasten. Algemeen doel van het zorgpad GRZ-COPD is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen van complicaties, zoals heropnames en frequente exacerbaties.

In deze interdisciplinaire patiëntbespreking worden aan de hand van een casus uit de praktijk de verschillende fases van het zorgpad stap voor stap doorlopen. Op deze manier wordt geïllustreerd hoe het zorgpad in de praktijk gebruikt kan worden.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u omschrijven hoe u een breed assessment kunt uitvoeren waarmee de specifieke problematiek van de patiënt met ernstig COPD goed en volledig in kaart wordt gebracht
 • weet u hoe u binnen de GRZ een multidisciplinair COPD-revalidatieprogramma kunt ontwikkelen en implementeren
 • kunt u de meest voorkomende succesfactoren en knelpunten voor het opzetten van een GRZ-COPD-programma, zowel binnen uw organisatie als in de keten, benoemen

Docent

 • prof. dr. W.P. Achterberg

  Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz in Leiden en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Hij was voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso, 2011) en vice-voorzitter van de Europese samenwerkingsgroep (EU-COST) Pain and Impaired Cognition, especially dementia (2011-2015). Wilco’s missie is om de kwaliteit van leven van de allerkwetsbaarste ouderen te verbeteren; het adequaat behandelen van pijn staat hierin centraal. Naast diverse onderzoeken op het gebied van pijn bij dementie, leidt hij ook studies naar pijn bij COPD en pijn bij afasie, en is hij betrokken bij diverse studies naar pijn bij kwetsbare ouderen thuis. Hij heeft scholingen gegeven aan geneeskundestudenten, medisch specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen, zowel nationaal als internationaal. Hij laat zich hierbij leiden door zowel de wetenschap (experimenteel en toegepast) als de ervaringen van patiënten, en betrekt hierin ook de input vanuit de negen lidorganisaties van het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland (UNC-ZH). 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • dr. E.F. van Dam van Isselt

  Leonoor van Dam van Isselt (1970) werkt als specialist ouderengeneeskunde in de algemene geriatrische revalidatie en geriatrische revalidatie voor patiënten met ernstig COPD bij Zorggroep Solis. Hiervoor werkte zij als specialist ouderengeneeskunde bij de Zorggroep Apeldoorn. Van 1989 tot 1998 studeerde zij geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde zij haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 startte Leonoor haar promotieonderzoek ‘Geriatric Rehabilitation for patients with advanced COPD’aan het LUMC. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de effectiviteit van geriatrische revalidatie op de gezondheidsstatus (primaire uitkomstmaat) en de exacerbatie- en opnamefrequentie (secundaire uitkomstmaten) van patiënten met ernstig en zeer ernstig COPD, opgenomen in het ziekenhuis vanwege een acute exacerbatie.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • H.K. Refuge-van Welsenes

  Hermien Refuge-van Welsenes is fysiotherapeut sinds 1991. Sinds 1998 is zij werkzaam als algemeen fysiotherapeut bij Zorggroep Solis, op de revalidatie afdeling. In 2009 zijn ze daar begonnen met COPD-revalidatie in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis. Hermien heeft samen met een collega de behandelmodules voor fysiotherapie bij COPD geschreven en heeft diverse scholingen op COPD gebied gevolgd.

   

 • J.J. Tazmi-Staal MSc

  Janette Tazmi-Staal is sinds 1986 verbonden aan zorgorganisatie Laurens te Rotterdam. Hier is zij als verpleegkundig specialist werkzaam op de COPD-afdeling van Laurens Intermezzo Zuid. Zij geeft samen met een team richting aan de grootste revalidatieafdeling van Rotterdam. Binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland houdt zij zich bezig met een project om preventie van roken onder de aandacht te brengen.