Hormonale anticonceptie – keuzes en counseling

Informatie

De hormonale anticonceptiepil bestaat al weer 60 jaar. De geboorte van ‘de pil’ is een merkwaardige samenloop van omstandigheden en komt deels door serendipiteit tot stand. Aanpassing van doseringen, werkzame stoffen, verhoudingen, schema’s en uiteindelijk ook toedieningswijze hebben tot vandaag een steeds veranderend menu aan beschikbare middelen opgeleverd. De voorkeurskeuze wordt vaak vooral door het tromboserisico gestuurd, maar anticonceptie en zeker hormonale anticonceptie kent geen middel waarbij iedere gebruikster wel vaart.

De counseling van vrouwen (en mannen!?) met een wens om anticonceptie te gebruiken is een kunst op zich. Betrouwbaarheid, veiligheid, nevenwerkingen (al dan niet gewenst) gebruiksgemak, reversibiliteit en gebruiksgemak dringen om een plaats in de uiteindelijke keuze. Daarna is het zaak een antwoord te weten op problemen die tijdens (en al of niet door) hormonale anticonceptie op kunnen treden. U leert de tips & tricks en bent up-to-date als het gaat over hormonale anticonceptie.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u het werkingsmechanisme van de hormonen die gebruikt worden om anticonceptie te bewerkstelligen en kunt u daaruit ook de bijwerkingen verklaren
 • kunt u beschrijven en vergelijken welke vormen van hormonale anticonceptie nu beschikbaar zijn
 • kunt u vanuit de wensen en de hulpvraag, en op basis van de kenmerkende voor- en nadelen van de diverse methodes een meest passend voorstel voor anticonceptie doen
 • kunt u aan de cliënt uitleggen welke gevolgen de keuze van (hormonale) anticonceptie kan hebben
 • kunt u veelvoorkomende problemen en klachten analyseren, duiden, uitleggen en – waar gewenst – kunt u een behandeling voorstellen
 • kunt u met de verkregen kennis en voorbeelden de cliënt meer op maat voorzien van een keuzeadvies, latere problemen oplossen of het meest passende alternatief aanbieden

Docent

 • dr. A.M. van Heusden MD, PhD

  Arne van Heusden is gynaecoloog met subspecialisme voortplantingsgeneeskunde. Sinds juni 2015 is hij als directeur en gynaecoloog verbonden aan het VivaNeo MC Kinderwens te Leiderdorp. Arne studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht (1979-1986). In 1999 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op endocrinologische aspecten van hormonale anticonceptiva. Daarna werkte als gynaecoloog in achtereenvolgens het Zuiderziekenhuis in Rotterdam en het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. In het laatstgenoemde ziekenhuis was hij van 2013 tot 2015 medisch manager urologie, gynaecologie en kindergeneeskunde.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.