Hoofdpijn of migraine?

Informatie

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht die bij veel aandoeningen voorkomt. Deze cursus gaat vooral over de primaire hoofdpijnsoorten, niet over de secundaire soorten zoals hoofdpijn bij infecties, beroertes of bij algemene interne gezondheidsproblemen. In volgorde van voorkomen gaat het om spanningshoofdpijn (70%), migraine (12%) en om clusterhoofdpijn (0,1%). Van de secundaire vormen wordt medicatieovergebruikshoofdpijn (3%) besproken.

Meer vrouwen dan mannen hebben last van hoofdpijn. Bij migraine is de prevalentie zelfs het dubbele. De verschillende hoofdpijnsoorten komen vaak tezamen voor. Diagnostisch onderscheid maken is dan van belang, omdat de aanpak, medicamenteus of niet, nogal verschilt. Dit komt neer op aparte behandelplannen per hoofdpijnsoort bij één patiënt.

In deze cursus worden alle relevante aspecten van migraine behandeld. Na de epidemiologie en de pathofysiologie wordt ingegaan op de differentiaaldiagnose van migraine. De diverse vormen van migraine en de waarschuwingssignalen die eraan voorafgaan komen aan bod. Verder komen de verschillende groepen medicamenten die bij migraine een rol spelen aan bod, zowel met betrekking tot de aanvalsbehandeling als de onderhoudsbehandeling.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de epidemiologie en pathofysiologie van migraine
 • kunt u onderscheid maken tussen de diverse vormen van hoofdpijn en migraine
 • kent u de diverse vormen van migraine
 • herkent u de alarmsymptomen van hoofdpijn
 • kent u de medicatie bij de aanvalsbehandeling en bij de onderhoudsbehandeling van migraine
 • kunt u patiënten adviseren en begeleiden in hun medicatiegebruik en het voorkómen van medicatieovergebruik

Docent

 • drs. C.M. de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Reviewer

 • dr. F. Dekker

  Frans Dekker, huisarts. Huisarts te Purmerend 1989 t/m 2019. Onderzoeker op gebied van hoofdpijn, gepromoveerd LUMC Leiden. Voormalig ontwikkelaar website Farmacotherapeutisch Kompas en een aantal jaren voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek NHG. Medeopsteller Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Lid van diverse richtlijnwerkgroepen; tweemaal NHG-Standaard Hoofdpijn, Richtlijn Hoofdpijn Nederlandse Vereniging voor Neurologie en richtlijn Chronische Aangezichtspijn. Docent in vele cursussen over hoofdpijn. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.