Interdisciplinaire patiëntbespreking spasticiteit

Informatie

Spasticiteit heeft een grote invloed op het leven van patiënten: het gaat vaak gepaard met veel pijn en heeft grote invloed op de zelfstandigheid en het dagelijks functioneren. Spasticiteit wordt niet altijd goed herkend en daardoor vaak onvoldoende behandeld.

In deze interdisciplinaire patiëntbespreking bespreekt een panel van deskundigen de casus van een oudere patiënt met spasticiteit  en hoe het proces van diagnostiek, benadering en behandeling het beste kan worden vormgegeven. De rode draad daarbij is hoe de interdisciplinaire samenwerking zo kan worden ingericht dat de zorg in het team of in de keten leidt tot optimale resultaten.

Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen’ en bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de diagnostiek van spasticiteit bij de kwetsbare oudere patiënt
 • kunt u een aantal spasticiteit-verhogende factoren herkennen
 • bent u op de hoogte van indicatie en doel van behandeling van spasticiteit
 • kunt u de effecten van behandeling van spasticiteit evalueren
 • kunt u aangeven hoe de samenwerking tussen fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde en revalidatiearts bij voorkeur wordt afgestemd, o.a. doordat u de expertise van de verschillende disciplines kent

Docent

 • dr. M. van Eijk

  Monica van Eijk is sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. In 2012 rondde zij de opleiding tot kaderarts Geriatrische Revalidatie af. Samen met dr. Bianca Buijck zette zij de GRAMPS-studie (Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke) op. Dit was een observationele, multicenter studie waarin het verloop van de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte werd onderzocht. Hierbij was o.a. speciale aandacht voor voorspellers van herstel en (het beloop) van neuropsychiatrische symptomen, hun effect op kwaliteit van leven en de belasting van mantelzorgers na ontslag van de revalidatieafdeling. Momenteel is Monica als zelfstandige werkzaam bij Marnix Medisch waarbij zij vooral organisaties adviseert in verbetering van zorg en behandeling. Daarnaast werkt zij bij het HaanglandenMC op een polikliniek ouderengeneeskunde waar zij samen met de afdeling traumachirurgie en interne ouderengeneeskunde een klinisch en transmuraal zorgpad voor patienten met een heupfractuur heeft opgezet. In het LUMC is zij werkzaam als senior onderzoeker en begeleidt zij onderzoek naar geriatrische revalidatie.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • S.K. Schiemanck MD, PhD

  Sven Schiemanck is revalidatiearts en afdelingshoofd van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Na zijn opleiding in UMC Utrecht en De Hoogstraat (1998-2005) was hij t/m 2015 werkzaam in het AMC te Amsterdam, o.a. als leidinggevende van het neuroteam en als consulent revalidatiearts bij de geriatrische revalidatie. Een van zijn specialisaties is spasticiteitsbehandeling. Hij is algemeen bestuurslid en lid van de Wetenschaps- en Innovatiecommissie van de Vereniging Revalidatieartsen (VRA). Hij doceert aan de Universiteit Leiden en aan de TU Delft (Master Technische Geneeskunde in het Blok ‘Extramural Sensing and Virtual Stimulation’).

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. S. Deetman

  Sacha Deetman is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij Vivium zorggroep in Naarden. Zij houdt zich daar o.a. bezig met de coördinatie van de klinische en poliklinische CVA/NAH-revalidatieafdeling in samenwerking met neurologieafdeling van ziekenhuis Tergooi. Sacha heeft ruime ervaring in en vooral passie voor geriatrische revalidatiezorg, in het bijzonder de neurorevalidatie. Die heeft haar speciale interesse omdat het hier vaak revalidatie op meerdere terreinen betreft. Zij houdt van de uitdaging om een goed gepersonaliseerd revalidatieplan op te zetten. De dynamiek die een interdisciplinaire samenwerking en het voortdurend moeten bijstellen van behandelplannen met zich meebrengt, trekt haar bijzonder aan: samen met de fysiotherapeut en de revalidatiearts kijken naar bijvoorbeeld het looppatroon, de inzet van braces of orthesen en de spiertonus. De diagnostiek en de multidisciplinaire behandeling van spasticiteit is bij veel collega's nog geen onderdeel van het behandelplan omdat er nog te weinig kennis of ervaring is.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • A.J. Doornebosch MSc

  Arno J. Doornebosch is fysiotherapeut sinds 1992. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest in de eerste lijn, is hij in het verpleeghuis gaan werken. Hier heeft hij zich gespecialiseerd in de geriatrische neurorevalidatie. Daarnaast is Arno werkzaam geweest als CVA-ketencoördinator in Delft e.o. en was hij actief betrokken bij het CVA Kennisnetwerk Nederland in de landelijke werkgroep van ketencoördinatoren. Momenteel is Arno werkzaam als coördinator geriatrische revalidatie bij het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland (UNC-ZH) in het LUMC. Vanuit deze functie is hij betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de geriatrische revalidatie. Tevens is hij werkzaam als examinator en masterthesisbegeleider aan de Master Neurorevalidatie en Innovatie, waar hij naast het beoordelen ook masterstudenten begeleidt bij hun innovatieprojecten om de neurorevalidatie verder te verbeteren. Zijn passie ligt bij een optimale interprofessionele samenwerking, waar hij zich onder andere in verdiept door hier wetenschappelijk onderzoek in uit te voeren.