Verantwoord gebruik van opioïden bij pijn

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het opioïdgebruik is de laatste jaren flink gestegen. Met name huisartsen schrijven meer opioïden voor. Tussen 2005 en 2015 is het opioïdgebruik in Nederland verzesvoudigd en tot 2018 nam het gebruik elk jaar toe. Hierbij is vooral het voorschrijven bij niet-maligne aandoeningen toegenomen. Bijwerkingen en verslaving zijn de grootste problemen. Het aantal vergiftigingen en sterfgevallen door sterke opioïden, met name oxycodon, nam tot 2019 toe.

In 2019 is een kentering te zien in de toename van het gebruik, mogelijk door uitgebreide publicaties in de media en vakliteratuur. Met een aantal handvatten, zoals het zoeken naar alternatieven voor opioïden, niet automatisch herhalen van door de specialist geïnitieerde postoperatieve recepten en het goed organiseren van de herhaalmedicatie in de huisartspraktijk, is het mogelijk om binnen uw praktijk het opioïdgebruik in de hand te houden. Ook geeft deze cursus adviezen om het opioïdgebruik van uw patiënt af te bouwen en te stoppen. De in november 2021 herziene NHG-Standaard Pijn vormt de basis.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus kunt u:

 • de verschillende opioïden onderscheiden en adequaat inzetten
 • pijnstilling voorschrijven conform de NHG-Standaard Pijn
 • de risicofactoren van langdurig opioïdgebruik benoemen
 • hulp bieden bij de afbouw van opioïden
 • de herhaalreceptuur binnen uw praktijk structureren en verbeteren

Docent

 • drs. A.M. van Atten

  Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten