De patiënt met een blaaskatheter

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Katheters worden veel gebruikt. Katheters geven oplossingen, maar helaas ook veel problemen. Een veel gehoord motto is dan ook wel: ‘Alles beter dan een katheter’. Het zijn vaak verpleegkundigen die in opdracht de blaaskatheterisaties uitvoeren. Maar juist bij complicaties wordt de arts geraadpleegd. Het is daarom belangrijk dat elke arts goed op de hoogte is van en vertrouwd met katheteriseren. Hij/zij moet de complicaties kennen die bij het katheteriseren kunnen optreden. Katheterisatie moet niet onderschat worden. Het is voor de patiënt een onaangename ervaring en heeft een aanzienlijke morbiditeit, en zelfs mortaliteit. Zo mogelijk moet katheterisatie dan ook vermeden worden. Vaak komt men er echter niet onderuit dat tot katheterisatie over moet worden gegaan.

In deze cursus komt aan bod wat de indicaties tot blaaskatheterisatie zijn, wat voor types blaaskatheter er bestaan, en hoe men volgens de regelen der kunst moet katheteriseren. Vervolgens besteedt deze cursus aandacht aan de problemen die - op korte en op lange termijn - door het katheteriseren kunnen ontstaan, en hoe men deze problemen het hoofd kan bieden.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de indicaties noemen die nopen tot blaaskatheterisatie
 • weet u welk type katheter u moet gebruiken
 • kunt u de verschillende katheterisatietechnieken omschrijven
 • kunt u de complicaties die kunnen optreden bij het inbrengen en verwijderen van een katheter beschrijven
 • kunt u de door katheters veroorzaakte urineweginfecties opnoemen, en weet u wanneer u wel of niet een antibioticum moet voorschrijven
 • weet u om te gaan met problemen als lekkage, blaaskrampen, verstopping, hematurie

Docent

 • drs. H. Reedijk

  Hein Reedijk (1960) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na vier jaar op diverse plaatsen te hebben gewerkt als arts-assistent (respectievelijk psychiatrie, interne geneeskunde en neurologie) is hij sinds 1991 als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Cordaan in Amsterdam. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde was hij van 1992 tot 2002 docent bij de stichting Na- en Bijscholing te Amsterdam. Sinds 2003 is hij stagebegeleider (opleider) van huisartsen in opleiding, en van 2006 tot 2014 was hij ook opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Sinds 2011 is hij docent bij Gerion voor de opleiding tot casemanager dementie en (sinds 2014) ook voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens is hij lid van het NAH-consulententeam Amsterdam (SIGRA).

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten