Kinderdoseringen: een kwestie van maatwerk!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Er zijn maar weinig medicijnen geregistreerd voor het gebruik bij kinderen. Dat heeft twee redenen:


 1. Het is voor de farmaceutische industrie niet zo interessant om medicijnen voor kinderen te ontwikkelen; de kosten zijn hoog en worden vaak maar beperkt terugverdiend.
 2. Medicijnonderzoek bij kinderen heeft andere praktische en ethische kanten dan medicijnonderzoek bij volwassenen. Het uitvoeren van dit onderzoek bij kinderen is complex door de grote verschillen binnen deze groep. Resultaten uit de ene leeftijdsgroep (bv. pubers) kunnen niet zomaar worden vertaald naar een andere leeftijdsgroep (bv. baby’s).

Medicijnen werken bij kinderen ook vaak anders dan bij volwassenen. Dat geldt zeker voor pasgeborenen en zeer jonge kinderen. Kinderen hebben bijvoorbeeld een andere verdeling van lichaamswater, vet en spiermassa.

Gelukkig weten we steeds meer over de werking van medicijnen bij kinderen. Er zijn bijvoorbeeld maatregelen genomen om meer informatie beschikbaar te krijgen over doseringen bij kinderen. Het Kinderformularium bundelt bestaande kennis en informatie over de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen bij kinderen.

Heel belangrijk is ook het melden van de bijwerkingen die optreden bij kinderen, ook al zijn deze bijwerkingen bij volwassenen al bekend. Kinderen hebben een duidelijk ander patroon van bijwerkingen en laten soms ernstige bijwerkingen zien, die heftiger kunnen zijn dan bij volwassenen.

Een van de belangrijkste onderdelen bij het gebruik van medicijnen bij kinderen is daarom het bepalen van de juiste dosering, maar dat is niet altijd eenvoudig.

In deze cursus gaan we in op de achtergronden van het bepalen van doseringen bij kinderen. We leggen uit hoe farmacokinetiek en farmacodynamiek de dosering van medicijnen bij kinderen beïnvloedt. We laten je zien hoe je doseringen bij kinderen kunt controleren via de juiste informatiebronnen. Ook gaan we in op geschikte toedieningsvormen van medicijnen bij kinderen. Therapietrouw is natuurlijk ook belangrijk en komt zeker aan bod. 

Na afloop van deze cursus kun je kinderen en hun ouders op een cliëntgerichte manier voorlichting geven over medicijnen. 

 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je meer kennis van de achtergronden van het doseren bij kinderen en van de diverse toedieningsvormen bij kinderen. Daarbij ken je de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de therapietrouw en de voorlichting aan kinderen. Tevens ben je in staat om gericht voorlichting te geven aan ouders en kinderen over het gebruik van medicijnen bij kinderen. 

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • de farmacokinetiek en farmacodynamiek van medicijnen bij kinderen
 • informatiebronnen waarin je informatie kunt vinden over kinderdoseringen
 • formules om kinderdoseringen te controleren
 • geschikte toedieningsvormen voor kinderen
 • off-label en unlicensed (ongeregistreerd) medicijngebruik
 • therapietrouw en voorlichting bij kinderen

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang