Hart- en vaatziekten: de rol van cholesterol

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Hart- en vaatziekten komen heel veel voor. Nederland telt zo'n 1,7 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Een aanzienlijk deel van alle geneesmiddelen wordt voor hart- en vaatziekten voorgeschreven. Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan ongeveer 4,2 miljoen mensen een geneesmiddel dat wordt gebruikt ten behoeve van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De meeste patiënten gebruiken twee tot drie verschillende soorten middelen, veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager en/of antitromboticum.

 

Voor de behandeling van diverse ziektebeelden zijn veelal aparte richtlijnen beschikbaar. Maar ook voor het voorkómen van hart- en vaatziekten, de preventie, is er een richtlijn beschikbaar. Deze richtlijn, de NHG-Standaard CVRM 2019, gaat specifiek in op het de risicofactoren voor hart- en vaatziekten en hoe daarmee om te gaan. In deze cursus worden aan de hand van de NHG-Standaard CVRM een aantal risicofactorenbesproken. De nadruk ligt op een verhoogd cholesterol. Als apothekersassistent lever je hier dagelijks medicatie voor af. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de achtergronden van deze geneesmiddelen om er goede voorlichting over te kunnen geven.

 

Ook op het gebied van voorlichting over risicofactoren en preventie van hart- en vaatziekten is er een taak weggelegd voor apothekersassistenten. In deze cursus zijn de meest recente aanbevelingen op het gebied van voeding en beweging verwerkt, evenals andere leefstijladviezen die je kunt gebruiken bij je voorlichting aan patiënten.


In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

·       wanneer er sprake is van verhoogd cholesterol

·       waarom verhoogd cholesterol een risico is voor hart- en vaatziekten

·       op welke manier de levensstijl van invloed kan zijn op de cholesterolwaarde

·       welke cholesterolverlagende geneesmiddelen door de apotheek worden verstrekt

·       wat de invloed is van diabetes op hart- en vaatziekten

·       welke uitgiftebegeleiding je bij aflevering van cholesterolverlagers moet geven 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de rol van een verhoogd cholesterol als risicofactor voor hart- en vaatziekten. Tevens ben je bekend met de leefstijladviezen en mogelijke medicatie voor een verhoogd cholesterol. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang