Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. De meerderheid van de mensen met Parkinson krijgt de ziekte op oudere leeftijd (boven 65 jaar), maar ongeveer één op de drie krijgt de diagnose op jongere leeftijd.

Patiënten die niet langer thuis kunnen functioneren worden veelal opgenomen op de kortdurende of langdurige zorg en behandeling in het verpleeghuis. Bij opname in een zorginstelling is het van belang om goede behandeldoelen en een behandelplan vast te stellen en uit te voeren. In de literatuur en standaarden zijn behandeladviezen te vinden, maar vaak is deskundigheid en praktijkervaring van doorslaggevende betekenis.

In deze cursus komt aan bod hoe de ziekte van Parkinson bij mensen in het verpleeghuis behandeld wordt. Zowel de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandeling wordt besproken. Evenals de behandeling van motorische- en niet-motorische symptomen. In het bijzonder worden ‘advanced treatments’ en palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson besproken.


Let op: Deze cursus is ontwikkeld voor specialisten ouderengeneeskunde, maar ook zeker geschikt voor u als huisarts om te volgen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u verschillende behandeldoelen en -strategieën van de ziekte van Parkinson bij ouderen en verpleeghuisbewoners weergeven
 • hebt u een overzicht over de belangrijkste behandelvormen, met informatie over behandelfrequentie en risico’s
 • kunt u toelichten welke aanpak bij de behandeling van verpleeghuispatiënten met de ZvP en parkinsonisme bruikbaar is

Docent

 • dr. Danny Hommel

  Dr. Danny Hommel (1986) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend volgde hij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hij promoveerde op de late-fase ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 2014 is hij werkzaam voor het Kenniscentrum Parkinsonhuys van stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, onder ander geriatrische Parkinson revalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Hij participeerde in verschillende richtlijnwerkgroepen en klankbordgroepen, zoals de richtlijn Ziekte van Parkinson van de Federatie Medisch Specialisten, de Kwaliteitstandaard Atypisch Parkinsonismen van de VSOP en de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson van IKNL.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang