Valkuilen van medicatiegebruik bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Ouderen hebben vaker problemen met medicatiegebruik dan jongeren. Een aantal oorzaken hiervan is bekend. In de eerste plaats kan de farmacokinetiek veranderen in het proces van ouder worden. Hierdoor is er sprake van een smallere therapeutische breedte, waardoor de grenzen van de effectiviteit van een geneesmiddel en toxiciteit dichter bij elkaar liggen. Dit vereist nauwkeurig doseren en toedienen van het gekozen geneesmiddel. 

In de tweede plaats is er bij ouderen vaak sprake van comorbiditeit, wat inhoudt dat ze meerdere chronische aandoeningen hebben. Daardoor gebruiken ze meestal meer geneesmiddelen naast elkaar die elkaars werking kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld geneesmiddeleninteracties.

Daarnaast zijn er fysiologische veranderingen bij het ouder worden, wat tot gevolg heeft dat het lichaam minder goed kan compenseren voor veranderingen in homeostase (verlies in reservecapaciteit). Bij ouderen leidt dit nogal eens tot problemen.

Verder is bekend dat met name bij ouderen vaak sprake is van een slechte therapietrouw. De combinatie van (mentale) achteruitgang en polyfarmacie kan hiervoor een oorzaak zijn.


CanMEDs

Farmaceutisch handelen 60%

Kennis en wetenschap 40%

Preview

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kent u de fysiologische veranderingen die optreden bij veroudering
 • kent u de veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek bij veroudering
 • kunt u deze kennis gericht toepassen bij medicatiebeoordelingen bij ouderen
 • kent u de inhoud van de Beers-lijst en de STOP-START-NL en kunt u deze toepassen in de praktijk
 • kunt u gericht advies geven aan zorgverleners m.b.t. medicatie bij kwetsbare ouderen

Docent

 • Lucienne van den Boogerd

  Lucienne van den Boogerd, Msc, BCGP, is apotheker ouderenzorg bij apotheek Beker. Zij is als Board Certified Geriatric Pharmacist werkzaam in de instellingsfarmacie voor diverse verpleeghuizen.

  Daarnaast geeft zij scholingen op het gebied van farmacotherapie bij kwetsbare ouderen en medicatieveiligheid op diverse congressen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang