Hartfalen: oorzaken, behandeling en adviezen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Er wordt te weinig bloed rondgepompt door het lichaam. Daardoor krijgen organen en spieren niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen en dat leidt tot diverse klachten.

Hartfalen is vooral een probleem van de oudere patiënt met in veel gevallen een verminderde nierfunctie. In de praktijk van de apotheek zijn dit vaak patiënten met een uitgebreide medicatie. Je zult een patiënt met hartfalen dan ook vaak in de apotheek tegenkomen. Dit betekent dat je als apothekersassistent naast het geven van goede voorlichting bij de start van een therapie, ook continu aandacht moet hebben voor eventuele interacties met andere geneesmiddelen.

In deze cursus gaan we in op alle relevante aspecten van hartfalen. We zullen eerst kort stilstaan bij de anatomie van het hart, de bloedsomloop en de hartspier. Wat uitgebreider gaan we in op de kenmerken van hartfalen, het voorkomen, de mogelijke oorzaken en risicofactoren, maar ook bij het leven met hartfalen. Uiteraard komt ook de medicatie bij hartfalen aan bod: de werking en de bijwerkingen van de diverse gebruikte geneesmiddelen. We behandelen verschillende groepen medicamenten, waaronder diuretica, RAAS-remmers, bètablokkers en digoxine.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de mogelijke oorzaken en klachten bij mensen met hartfalen. Ook ben je bekend met de werking en de bijwerkingen van de diverse middelen bij hartfalen. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten met hartfalen.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang