Overspanning en burn-out: aandoeningen van deze tijd?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Stress is een normaal en gezond onderdeel van ons dagelijks leven. Het betreft het gevoel dat je krijgt als de omgeving iets van je eist (de stressor) waaraan je alleen kan voldoen door in actie te komen (de stressrespons). Komt er een tram op je af, dan moet je opzij springen. Als deze stress echter chronisch wordt doordat bijvoorbeeld de stressor niet meer weggaat, dan kan dit leiden tot aandoeningen als overspanning en burn-out. Overspanning en burn-out worden veel gezien in de huisartsenpraktijk, evenals vele andere stressgerelateerde psychische en somatische aandoeningen. Maar wat is stress nu precies?

Deze cursus laat u zien waarom de veelheid, abstractheid en complexiteit van moderne stressoren tot zoveel aandoeningen als een burn-out en overspanning leiden.

Wat gebeurt er precies bij stress in het lichaam en waarom is het stressresponssysteem van de moderne mens niet toegerust om de stijging aan stressoren het hoofd te bieden? Er wordt vaak te veel verlangd van het stressresponssysteem, waardoor er continu stress kan optreden. Welke behandeladviezen vloeien hieruit voort?

Gelukkig herstelt het grootste deel van de mensen van een burn-out, maar hoe voorkóm je dat patiënten terugvallen of chronisch klachten houden? De antwoorden op deze vragen komen uitgebreid aan bod in deze cursus.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uitleggen wat onder overspanning en burn-out wordt verstaan
 • kunt u de verschillende oorzaken van overspanning en burn-out benoemen
 • kunt u de differentiaaldiagnose maken tussen overspanning, burn-out en depressie
 • kunt u de indicatie stellen voor het starten van een behandeling voor overspanning en burn-out
 • kunt u aangeven hoe u een overspanning en burn-out kunt behandelen
 • weet u hoe en wanneer u evalueert tijdens de behandeling
 • weet u wanneer u de behandeling afstemt met een psycholoog of de bedrijfsarts
 • beschikt u over handvatten in het gesprek met patiënt en familie wanneer het over preventie van overspanning en burn-out (recidief) gaat

Docent

 • prof. dr. Witte Hoogendijk

  Witte J.G. Hoogendijk is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus MC in Rotterdam. Hij studeerde in 1989 af in de geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989-1998 combineerde hij zijn specialisatie in de psychiatrie (1995) met zijn PhD-project ‘Post-mortem changes in depression’ (1998) aan het VUmc-centrum. In 1999 ontving hij de tweejaarlijkse Ramaermedaille voor psychiatrisch onderzoek in Nederland en de tweejaarlijkse jonge-onderzoekersmedaille voor Biologische Psychiatrie. In hetzelfde jaar werd hij aangesteld als universitair hoofddocent in de biologische psychiatrie aan het VUmc. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Biologische Psychiatrie. Van 2003-2008 was hij mededirecteur van het centrum voor neurogenomics en cognitief onderzoek (CNCR). Hij schreef een groot aantal wetenschappelijke publicaties over depressie. In 2017 publiceerde hij - samen met journaliste Wilma de Rek - het boek Van Big Bang tot Burn-out.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang