Migraine en andere vormen van hoofdpijn

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht die bij veel aandoeningen voorkomt. De incidentie van hoofdpijn in de huisartsenpraktijk is 22 per 1000 personen per jaar. Hoofdpijn kan op zichzelf staan, maar ook bij veel aandoeningen voorkomen. Deze cursus gaat vooral over de primaire hoofdpijnsoorten, niet over de secundaire soorten zoals hoofdpijn bij infecties, beroertes of bij algemene interne gezondheidsproblemen. In volgorde van voorkomen gaat het om spanningshoofdpijn (prevalentie 26-60%), migraine (prevalentie 15%) en om clusterhoofdpijn (incidentie 0,4 per 1000). Van de secundaire vormen wordt medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH, prevalentie 1-2%) besproken.

Meer vrouwen dan mannen hebben last van hoofdpijn (prevalentie 60% vs. 45%). Migraine komt zelfs twee keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De verschillende hoofdpijnsoorten komen vaak tegelijk voor. Diagnostisch onderscheid maken is dan van belang, omdat de behandeling nogal verschilt. Dit komt neer op aparte behandelplannen per hoofdpijnsoort bij één patiënt.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de epidemiologie en pathofysiologie van de meest voorkomende hoofdpijndiagnoses
 • kunt u onderscheid maken tussen de diverse vormen van hoofdpijn
 • kent u de medicatie bij de aanvalsbehandeling en bij de onderhoudsbehandeling van migraine
 • kunt u patiënten adviseren en begeleiden in hun medicatiegebruik en het voorkómen van medicatieovergebruik
 • herkent u alarmsymptomen van hoofdpijn

Docent

 • drs. Marc de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang