Vermoeden van seksueel misbruik bij kinderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Seksueel misbruik bestaat in vele vormen en is veelvoorkomend. Het is daarom belangrijk om te weten welke signalen zouden kunnen passen bij doorgemaakt seksueel misbruik en welke stappen moeten worden genomen wanneer hieraan wordt gedacht. Het is van belang het Centrum Seksueel Geweld te kennen en te weten wanneer kinderen moeten worden verwezen. Bovendien is het van belang om te weten welke diagnostiek kan worden ingezet en wat de waarde van afwijkende uitslagen is. Tenslotte besteden we in deze cursus aandacht aan de juridische kaders.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de verschillende vormen van seksueel misbruik
 • weet u het verschil tussen acuut en niet-acuut seksueel misbruik
 • weet u hoe te handelen bij signalen van doorgemaakt seksueel misbruik bij kinderen
 • kent u het Centrum Seksueel Geweld en weet u wanneer u moet verwijzen
 • kent u de juridische kaders rondom een vermoeden van seksueel misbruik

Docent

 • drs. Michelle Nagtegaal

  Michelle Nagtegaal is werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) als forensisch arts in opleiding, met aandachtsgebied minderjarigen en promovenda op het gebied van toegebracht schelhersenletsel. Ook verricht zij voor het NFI zedenonderzoeken bij kinderen in geval van acuut seksueel misbruik. Michelle Nagtegaal heeft gewerkt in het Amsterdam UMC, locatie AMC als basisarts-coördinator van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling.

 • dr. Rian Teeuw

  Rian Teeuw is kinderarts sociale pediatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is daar ruim 15 jaar voorzitter van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling waar naast experts vanuit het AMC ook externe deskundigen aan deelnemen onder andere van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Rian schreef een proefschrift over signaleringsinstrumenten voor kindermishandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp. Rian is daarnaast kinderarts bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en zij werkt ook voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang