Een tuchtklacht, wat nu?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Een tuchtklacht. Niemand wil ermee te maken krijgen, maar het kan u als huisarts toch overkomen. In deze cursus wordt uitgelegd wat het doel is van het tuchtrecht en hoe het zich verhoudt tot andere klachtmogelijkheden van de patiënt en derden.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht: 

 • in hoeverre uw handelen onder het tuchtrecht valt (ook als opleider)
 • wie bevoegd is om een klacht in te dienen
 • aan welke normen uw handelen wordt getoetst
 • hoe een tuchtprocedure verloopt
 • hoe het meest optimaal verweer kan worden gevoerd en welke rol uw beroepsgeheim daarbij speelt
   

Mocht u met een tuchtprocedure te maken krijgen, dan bent u na het volgen van deze cursus goed voorbereid op wat u te wachten staat en hoe u beter wél en beter níet kunt handelen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus weet u:

 • hoe het tuchtrecht zich verhoudt tot andere klacht- en claimmogelijkheden
 • wie bevoegd is om een klacht in te dienen en waarover mag worden geklaagd
 • hoe een tuchtprocedure verloopt en welke maatregelen kunnen worden opgelegd
 • hoe u het beste verweer kunt voeren en hoe uw beroepsgeheim daarbij een rol speelt
 • hoe het zit met uw tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid als opleider

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang