Afweer en weerstand in de arts-patiëntrelatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Een patiënt die klaagt maar ook al uw adviezen afwijst, een patiënt die de ernst van zijn ziekte bagatelliseert en niet goed meewerkt aan de behandeling of een patiënt, die terminaal is en niet het naderende einde onder ogen kan zien. In de huisartsenpraktijk heeft u vaak te maken met mensen die gedrag vertonen waarmee zij het u moeilijk maken om u goed op uw werk te richten, namelijk het stellen van de diagnose en het behandelen en begeleiden van uw patiënten. Onderkennen dat het gedrag van de patiënt negatieve reacties bij u oproept en stilstaan bij dit gedrag, maar ook onderzoeken welke functie het gedrag voor de patiënt heeft, kunnen u helpen om moeilijk gedrag beter te verdragen en lastige consulten beter te laten verlopen. In deze cursus leert u hoe het onderzoeken van de afweer en weerstand u hierbij kan helpen. U leert wat afweer en weerstand inhouden, hoe u het kunt herkennen en hoe u ermee om kunt gaan in de praktijk.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u omschrijven wat afweer en weerstand inhouden
 • kunt u onderscheid maken tussen primitieve en adaptieve afweermechanismen
 • kunt u beschrijven wat mentaliserend vermogen inhoudt en wat de relatie daarvan is met afweer
 • begrijpt u de relatie tussen weerstand en de gehechtheidsstijl van de patiënt
 • kunt u het optreden van afweer en weerstand herkennen in een consult
 • bent u beter in staat om te gaan met de afweer en weerstand van de patiënt
 • bent u in staat uw eigen afweer en weerstand te onderzoeken

Docent

 • drs. Marie-José Vertriest

  Marie-José Vertriest is psychiater. Ze werkt drie dagen in haar eigen praktijk in Rotterdam en op de andere dagen geeft zij supervisie over psychodynamische therapie aan psychiaters in opleiding bij Rivierduinen en Parnassia Rotterdam. Na haar opleiding tot psychiater in het EMC, deed ze de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Daarnaast deed ze de TFP (transference focused psychotherapie)-opleiding en de DIT-opleiding. TFP is een psychoanalytische behandeling voor mensen met (borderline) persoonlijkheidsstoornissen. DIT, dynamische interpersoonlijke psychotherapie is een kortdurende psychodynamische behandeling voor mensen met depressies en onbegrepen lichamelijke klachten. In haar eigen praktijk doet Marie-José voornamelijk psychotherapeutische behandelingen. Naast haar werk geeft ze onderwijs over psychodynamische psychotherapie aan psychiaters in opleiding voor het consortium Zuid Holland Zuid. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang