Zorg voor ouderen met een lichte verstandelijke beperking

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus wordt de impact van verstandelijke beperkingen besproken, inclusief hoe bij deze doelgroep omgegaan moet worden met een vermoeden van dementie. In de inleiding vindt een schets plaats van wat met intelligentie bedoeld wordt, en hoe deze gemeten wordt en over de populatie verdeeld is.

Er wordt ingegaan op de specifieke kwetsbaarheden van ouderen met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast wordt besproken welke omgangs-, zorg- en begeleidingsmogelijkheden er bestaan voor deze groep. Ook komt het concept ‘lage gezondheidsvaardigheden’ uitgebreid aan de orde om zo tot een beter begrip van en omgang met het soms uitdagende zorgvragende gedrag te komen. Door middel van een gefilmd consult worden de belangrijkste do’s en don’ts verhelderd.

Als laatste wordt besproken hoe de verstandelijk gehandicaptenzorg georganiseerd is, om optimaal samen te werken en op een goede manier gebruik te maken van alle noodzakelijke expertise.

Hoewel deze cursus in eerste instantie vanuit het perspectief van de eerstelijns werkende SO is geschreven, zal ook de huisarts en de intramuraal werkende SO nieuwe inzichten kunnen opdoen betreffende de diagnostiek en zorg voor ouderen met een lichte verstandelijke beperking.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u benoemen wat met intelligentie en verstandelijke beperkingen wordt bedoeld en hoe deze worden gemeten
 • kunt u benoemen hoe de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking in Nederland is georganiseerd en gefinancierd
 • kunt u een cliënt screenen op een lichte verstandelijke beperking
 • kunt u een verdenking op dementie en/of lichte verstandelijke beperking onderbouwen bij een oudere met cognitieve en/of gedragsmatige problemen
 • weet u hoe u diagnostisch te werk kunt gaan bij het vermoeden van dementie bij iemand met een bekende lichte verstandelijke beperking

Docent

 • Margot Klijberg MD MA

  Margot Klijberg is sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Zij werkt zowel intra- als extramuraal in Ede. Zij is kaderarts ‘Werken in de eerste lijn’. Naast haar werk als specialist ouderengeneeskunde ligt haar hart bij het maken en het geven van onderwijs. Margot Klijberg is docent bij de opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde en hoofdredacteur van een nascholingstijdschrift over ouderengeneeskunde.

 • dr. Mathilde Mastebroek MD, PhD

  Mathilde Mastebroek is bijna vijftien jaar arts voor verstandelijk gehandicapten. Zij heeft de afgelopen twintig jaar gewerkt met mensen met zeer ernstige tot zeer lichte verstandelijke beperkingen, de laatste jaren vooral in AVG-praktijken. In 2017 promoveerde ze op het onderwerp ‘Gezondheidsinformatieoverdracht in de eerstelijnszorg aan mensen met een verstandelijke beperking’. Mathilde werkt nog als docent en onderzoeker bij de Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen, verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang