Samenwerken met families

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus neemt drs. Leny van Dalen u mee in het samenwerken met patiënten en hun naasten. Het gaat over het belang van een goede samenwerking en hoe u hierbij de principes uit de systeemtherapie kunt gebruiken. Er is aandacht voor de rollen die u als arts afwisselend kunt aannemen in deze gesprekken. De verschillen tussen de artsenrol als expert en consulent worden uitgelegd en voorbeelden van de bij deze rollen behorende vragen worden besproken. Ook komt aan de orde waarom het belangrijk kan zijn om de naasten rond de patiënt, en niet alleen de contactpersoon of vertegenwoordiger, te leren kennen. U leert ook hoe u met patiënten met dementie zelf, bij wie de taal vaak is aangedaan, en hun naasten samen in gesprek kunt gaan en blijven.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Begrijpt u waarom het zo belangrijk is om goed samen te werken met de (oudere) patiënt en de naasten.
 • Weet u wat de expert-consulentrollen of attitudes behelzen die je afwisselend kunt innemen.
 • Bent u bekend met welke interventies u als arts in een gezin (‘systeem’) kunt gebruiken om goede samenwerking met de naasten te bereiken.
 • Weet u hoe u rekening kunt houden met de communicatieve mogelijkheden van ouderen met cognitieve beperkingen.
 • Kunt u gesprekken voeren met patiënten en hun naasten die leiden tot betere samenwerking met hen. 

Docent

 • drs. Leny van Dalen

  Leny van Dalen is psychiater en gezinstherapeut (systeemtherapeut) en woont in Amsterdam. Sinds 2020 werkt zij bij de GGZ instelling Arkin en werkt in de ambulante praktijk in Oost, Zuidoost en Diemen. Zij behandelt en begeleidt in een multidisciplinair samengesteld team ouderen met psychiatrische en relationele problemen.Voorheen heeft zij zo’n 10 jaar in de dementiezorg gewerkt onder andere bij Stichting Geriant in Heerhugowaard en bij Cordaan in Amsterdam. Zij was jarenlang redactielid bij het Tijdschrift voor Systeemtherapie en publiceerde onder andere over de omgang met en de beeldvorming over mensen met dementie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang