Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Binnen de verpleeghuiszorg wordt er weinig over intimiteit en seksualiteit gesproken, zelfs niet door goed opgeleide professionals. Onbekendheid, onervarenheid, onzekerheid (onder andere door gebrek aan beleid) rondom intimiteit en seksualiteit en ouderen spelen daarbij een rol. In deze cursus wordt gesproken over wat intimiteit en seksualiteit is en worden de eigen normen en waarden, en seksuele, culturele stereotyperingen besproken in relatie tot die van cliënten. De nadruk komt echter te liggen op de praktijk. Door middel van praktijkvoorbeelden wordt wilsbekwaamheid besproken en het vinden van een balans tussen ‘willen behandelen’ en ‘wensen van de cliënt’. Verder kun je als behandelteam veel betekenen voor cliënten, aangezien intimiteit en seksualiteit een multidisciplinaire benadering behoeft. Wat is de rol van de specialist ouderengeneeskunde hierin? Het gezegde ‘beter voorkomen, dan genezen’ is zeker op het gebied van problemen met intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis van toepassing. Hoe kunnen problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit voorkomen worden?

Naast preventie, zullen diverse behandelmogelijkheden besproken worden, waaronder het opstellen van een multidisciplinair behandelplan, (seksuele) hulpmiddelen en escort. Uiteraard is het voeren van gesprekken met cliënten en familie over intimiteit en seksualiteit van belang, vandaar ook dat seksuele gespreksvoering een belangrijke rol zal spelen in deze cursus. Naast de intramurale zorg, speelt de specialist ouderenzorg een steeds grotere rol in de extramurale zorg, zoals zorgboerderijen, dagbehandelingen en hospicezorg. Hoe kunnen intimiteit en seksualiteit binnen deze settingen een rol spelen?

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u zich (beter) bewust van de eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit
 • bent u zich (beter) bewust van het al dan niet gebruiken van stereotypes rond intimiteit en seksualiteit en de invloed die dit heeft op de relatie met cliënten
 • bent u bekend met wilsbekwaamheid in relatie tot intimiteit en seksualiteit en verpleeghuisbewoners
 • kunt u zich bedienen van diverse gesprekstechnieken om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken
 • kunt u beschrijven hoe specialisten ouderengeneeskunde binnen het verpleeghuis (en daarbuiten) intimiteit en seksualiteit als thema bekendheid kunnen geven
 • bent u bekend met de preventie van seksuele problemen en behandelmogelijkheden

Docent

 • dr. Nathalie Huitema

  Nathalie Huitema is psycholoog en seksuoloog. Ze volgde haar opleiding tot psycholoog, met als specialisatie gerontologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna volgde ze de opleiding tot GZ-psycholoog en tot seksuoloog bij RINO-Zuid. Ze was als GZ-psycholoog aangesloten bij Parkinsonnet. Naast haar werk in de verpleeghuiszorg, heeft ze als kroegbaas bij het Alzheimer café in Eindhoven gewerkt en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). In 2013 ontving zij de UKON-uniekprijs voor het meest innovatieve zorgproduct in de verpleeghuiszorg voor ‘de sekskoffer’. Nathalie is gepromoveerd bij het California Institute for Integral Studies in San Francisco op seksuele wilsbekwaamheid bij ouderen met dementie. Verder is ze auteur en co-auteur van diverse hoofdstukken in (inter) nationale boeken en wetenschappelijke artikelen. Daarnaast geeft ze lezingen, ontwikkeld ze traingen en is ze te horen in podcasts en radioprogramma's over het onderwerp seksualiteit in de verpleeghuiszorg. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang