Cursusinformatie

eHealth en de apotheek: klaar voor de toekomst?

Informatie: 

Voor veel zorgprofessionals is het (nog) niet duidelijk wat eHealth inhoudt en hoe eHealth gebruikt kan worden in de praktijk. Dit komt vooral omdat eHealth  verschillende onderwerpen omvat. Zo kan eHealth gericht zijn op verbetering van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg (zoals e-consult of het elektronisch patiëntendossier), maar ook kan eHealth worden ingezet voor snelle en adequate communicatie met patiënten en zorgverleners of voor diagnose en behandeling van chronische en mentale aandoeningen. Die behandelingen kunnen helemaal digitaal zijn of in blended vorm aangeboden worden (face to face en online).

Hoe staat het met de ontwikkeling van eHealth binnen de zorg? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kan worden gewaarborgd dat er geen wildgroei aan apps ontstaat? Met welke ethische vraagstukken moet rekening worden gehouden? 

Deze cursus biedt geen pasklare antwoorden op al deze vragen, maar stipt verschillende aspecten van eHealth aan en nodigt uit tot reflectie over deze materie.

In een tafelgesprek bespreken prof. dr. J.E.W.C. (Lisette) van Gemert-Pijnen en prof. dr. L. (Leonard) Witkamp de huidige stand van zaken. De focus ligt hierbij op de toepassing van eHealth in de apotheek. Gespreksleider is Tom van ’t Hek. 

CanMEDS:

Kennis en wetenschap 60%
Organisatie 20%
Professionaliteit 20%

Preview video: 

31 mei 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u wat er precies wordt verstaan onder eHealth
  • bent u op de hoogte van verschillende toepassingen van eHealth
  • heeft u meer inzicht in de rol van de apotheek bij het gebruik van eHealth-toepassingen door de patiënt
  • bent u zicht bewust van mogelijkheden die eHealth biedt voor communicatie met andere zorgverleners
  • heeft u kennis van de verschillende aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van eHealth-applicaties
  • weet u hoe eHealth eruitziet in de zorg van de toekomst
Docent: 

prof. dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen

Lisette van Gemert is hoogleraar in eHealth aan de Universiteit Twente. Zij coördineert het Centre for eHealth & Wellbeing Research en het lab Persuasive Health Technology. Het onderzoek en onderwijs richt zich op het gebruikersgericht ontwerpen  van gezondheidstechnologie voor patiënten en zorgverleners op het gebied van diabetes, hartfalen en mentale zorg. Hierbij worden methoden en technieken toegepast voor persuasieve designs, designs die motiveren om technologie te  accepteren en te adopteren in de thuis – en werkomgeving. Zij heeft in samenwerking met haar collega’s een methodiek opgesteld voor het systematisch ontwerpen, evalueren en implementeren van eHealth. Die methodiek is beschikbaar via de eHealth MOOC en het leerboek eHealth Research, Theory and Development. 

prof. dr. L. Witkamp

Leonard Witkamp is voormalig dermatoloog en sinds 2001 directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum, het eerste digitale ziekenhuis in Nederland. Hij is benoemd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG) als hoogleraar in TeleMedicine bij de afdeling Medische Informatica van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam .

KSYOS Research ontwikkelt TeleMedicine-diensten die bijdragen aan de verhoging van de efficiëntie van het primaire zorgproces. Met het gebruik van het Health Management Practice model onderzoekt KSYOS het efficiëntieverhogend vermogen van deze digitaal gemedieerde diensten in samenwerking met de toekomstige gebruikers, waardoor er breed draagvlak ontstaat. KSYOS TeleMedisch Centrum zorgt vervolgens voor de implementatie en opschaling van de TeleMedicine diensten in de reguliere gezondheidszorg. 

Hanneke Kip

Hanneke Kip is promovenda en docent bij de Universiteit Twente en Stichting Transfore. Haar promotieonderzoek richt zich op de inzet van technologie in de forensische zorg. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan participatory development, implementatie en evaluatie, waarbij de verbinding wordt gezocht tussen het perspectief van de patiënt en behandelaar, de behandelcontext en de eigenschappen van technologie. Daarnaast geeft Hanneke onderwijs bij de opleidingen Psychologie en Health Sciences van de Universiteit Twente, en de opleiding Verpleegkunde bij de parttime school van Saxion. Ook is ze co-editor van een internationaal lesboek over eHealth. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00