Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 30 oktober 2020 af.

Antidepressiva onder de loep: effectiviteit

Informatie: 

Welkom bij deze cursus ‘Antidepressiva onder de loep: effectiviteit’. Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen’. In deze en andere verdiepingscursussen zal nader worden ingegaan op effectiviteit (huidige cursus), bijwerkingenprofielen, switchen, combineren en afbouwen van antidepressiva. In een casusbespreking komt klinisch redeneren aan de orde om tot een optimale behandeling voor de individuele patiënt te komen.

Tijdens het doorlopen van de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’ zult u uitgebreid de mogelijkheid krijgen om uw inzichten met betrekking tot antidepressiva en depressieve stemmingsstoornissen te toetsen aan de klinische praktijk. Elk deelonderwerp kan ertoe bijdragen uw kennis over depressieve stemmingsstoornissen op te frissen en beter bekend te raken met de huidige inzichten en behandelingsmogelijkheden.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Kennis en wetenschap 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

30 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus: 

  • kent u de belangrijkste verschillen in effectiviteit tussen antidepressiva om een optimale behandeling in te kunnen zetten
  • kunt u het te verwachten beloop van een depressie na een ingestelde medicamenteuze therapie inschatten
  • kent u de specifieke werkingsmechanismen van de belangrijkste antidepressiva-klassen
  • kunt u een ‘response’ en ‘remissie’ herkennen en daarnaar handelen
  • kunt u patiënten met betrekking tot het bovenstaande voorlichting geven over het gebruik van antidepressiva 
  • kunt u voor deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn
Docent: 

J. Talsma BSc

J. (Jelmer) Talsma is ondernemer met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen. Momenteel volgt hij, na zijn besluit over te stappen op de geneeskunde, een verkorte combinatieopleiding tot arts en klinisch onderzoeker genaamd ‘SUMMA’.

Reviewer: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00