Cursusinformatie

Polyfarmacie bij ouderen: herziening MDR 2019

Informatie: 

Polyfarmacie is een belangrijk aandachtgebied voor u als apotheker. In september 2019 is de module Medicatiebeoordeling van de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen herzien. In deze cursus komt dit uitgebreid aan de orde. In de herziene richtlijn zijn de selectiecriteria van patiënten voor kritische evaluatie van hun medicatie aangepast. Naast het aantal geneesmiddelen en leeftijd wordt nu ook kwetsbaarheid erbij betrokken. Ook wordt toegelicht dat er nu meer mogelijkheden voor een evaluatie zijn dan de formele medicatiebeoordeling. De praktische toepassing in stappen voor een medicatiebeoordeling en ook de andere vormen van evaluatie van medicatie vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.
De definitie, epidemiologie en mogelijke problemen van polyfarmacie worden behandeld. De veranderde farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen, met als gevolg een andere reactie op geneesmiddelen, worden duidelijk uitgelegd. Ook de interacties komen aan bod.

Naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal 65-plussers in 2019 ruim 3,3 miljoen, dat wil zeggen meer dan 19% van de bevolking. Dit aantal stijgt nog steeds. Deze 65-plussers gebruiken gemiddeld 2,9 keer zoveel geneesmiddelen als de gemiddelde Nederlander. Bij de 75-plussers loopt dat op tot ruim vijf keer (SFK Data en Feiten 2017).
De reden dat ouderen meer geneesmiddelen gebruiken, is dat ze vaker lijden aan verschillende chronische aandoeningen. Door de ontwikkelingen in de medische wetenschappen is het steeds beter mogelijk chronische aandoeningen te behandelen door middel van farmacotherapie. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om geneesmiddelen te gebruiken ter preventie van verschillende aandoeningen. Deze geneesmiddelen worden in toenemende mate voorgeschreven.

Bij ouderen treden doorgaans meer bijwerkingen op dan bij volwassenen of jongeren. Bijwerkingen van geneesmiddelen horen tot de vijf meest voorkomende oorzaken van nieuwe ziekte-episodes bij ouderen. Het blijkt dat 3% tot 16% van de ziekenhuisopnamen van ouderen in Nederland (mede) het gevolg zijn van bijwerkingen van geneesmiddelen (Leendertse: HARM-studie). De helft daarvan was waarschijnlijk te voorkomen. 

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%
Communicatie 40%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

 

Preview video: 

30 november 2020
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kunt u de herziene module Medicatiebeoordeling (september 2019) van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen toepassen in de praktijk
  • kunt u de aard en de omvang van polyfarmacie bij uw patiënten inschatten
  • weet u op welke patiënten u bij voorkeur uw aandacht moet richten voor wat betreft medicatiebeoordelingen
  • kunt u kwetsbare groepen monitoren op basis van de medicatiegegevens
  • kent u de gevolgen van veelvoorkomende combinaties van geneesmiddelen
  • kent u andere vormen van medicatie-evaluatie dan de formele medicatiebeoordeling
  • weet u welke patiënten een verhoogd risico lopen op polyfarmacie
  • kunt u medicatiebeoordelingen van (hyper)polyfarmaciepatiënten uitvoeren
  • kunt u effectief samenwerken met andere disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg
Docent: 

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Reviewer: 

prof. dr. R. van Marum

Rob van Marum is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Als geriater houdt hij zich intensief bezig met diagnostiek en behandeling van dementie en daarmee samenhangende neuropsychiatrische problemen. Binnen zijn onderzoek is psychofarmacologie (en met name bijwerkingen van psychofarmaca) een belangrijk thema. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen.
 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00