Privacy in de apotheek

Informatie

Onder andere door de vergaande technische mogelijkheden verdient privacy voortdurend onze aandacht. Er wordt bijvoorbeeld van alles geregistreerd via bewakingscamera’s, de OV-kaart, de mobiele telefoon, klantenkaarten van winkels et cetera. De media staan bol van allerlei (mogelijke) schendingen van onze privacy.
Ook privacy in de apotheek staat in de belangstelling. In onderzoeken naar de tevredenheid van patiënten, is privacy een vast onderdeel. De elektronische gegevensuitwisseling, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP),  levert specifieke vraagstukken op over de bescherming van patiëntgegevens.

De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als ten aanzien van zichzelf als persoon. Wat is privacy eigenlijk en hoe moet je hiermee omgaan in de apotheek? 

In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de omgang met privacygevoelige gegevens en de dilemma’s waar je als apothekersassistent mee geconfronteerd kunt worden. Ook de privacy van de patiënt aan de balie wordt besproken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden tips, trucs en adviezen gegeven om de privacy voor de patiënt te verbeteren. 
Er is in deze cursus extra aandacht voor de privacy van persoonsgegevens door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018.

"Bezint eer ge begint"; dat geldt zeker voor deze cursus. Deze cursus over privacy is zeer uitgebreid. Na het volgen van deze cursus ben je volledig op de hoogte van alle ins and outs rondom privacy en de AVG-wet. Je vindt een samenvatting aan het einde van de cursus en op deze pagina met cursusinformatie.

Deze cursus is geaccrediteerd voor 4 punten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek
  • ben je je bewust van de gevolgen van het niet opvolgen van deze bepalingen
  • ben je in staat om de regels op een integere en patiëntgerichte wijze in de apotheek toe te passen
  • kun je vragen van patiënten met betrekking tot privacy beantwoorden

Docent

  • mr. J.A. Rendering
    Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is tevens betrokken bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.