Cursusinformatie

Opioïden: verslavingsrisico en medicatieveiligheid

Informatie: 

Opioïden zoals oxycodon en fentanyl zijn krachtige pijnstillers. Ze worden ingezet bij acute pijnklachten maar ook bij chronische pijn zoals die bij kanker voor kan komen. In 2018 krijgt het toegenomen gebruik van opioïden als oxycodon, maar ook fentanyl en tramadol, landelijk aandacht. Huisarts Jos van Bemmel signaleert in zijn column in Medisch Contact van 20 november 2017 al dat pijnstillers als oxycodon volgens hem te makkelijk en in te grote hoeveelheden worden voorgeschreven, ook voor indicaties waar dat in het verleden niet gebeurde.

De laatste jaren worden opioïden steeds vaker voorgeschreven bij chronische pijn die niet samenhangt met kanker. Vanaf 2008 is het aantal patiënten dat oxycodon voorgeschreven krijgt enorm gestegen van circa honderdduizend naar bijna een half miljoen mensen.

Deze stijging blijkt een aantal ongewenste gevolgen te hebben zoals overdoseringen of zelfs overlijden. Ook raakt een aantal patiënten verslaafd aan opioïden. Daarnaast zijn er toenemende twijfels over de effectiviteit van opioïden bij veel vormen van chronische pijn.

In deze cursus worden de verslavingsrisico’s van zware pijnstillers en het herkennen daarvan besproken, evenals de fysiologische afhankelijkheid. Welke rol kunt u als apotheker spelen bij de medicatieveiligheid en begeleiding van patiënten die opioïden gebruiken of willen afbouwen? Tom van 't Hek bespreekt al deze onderwerpen in een tafelgesprek met huisarts Jos van Bemmel, verslavingsarts Peter Vossenberg en apotheker Anke Lambooij.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%
Samenwerking 20%
Maatschappelijk handelen 40%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

31 maart 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de verslavingsrisico’s van opioïden
  • bent u zich bewust van het verschil tussen fysiologische afhankelijkheid en verslaving
  • kent u de belangrijkste risicoverhogende factoren
  • weet u welke groepen patiënten een verhoogd risico lopen
  • herkent u signalen die kunnen duiden op misbruik of verslaving van o.a. oxycodon
  • bent u in staat om voorschrijvers en patiënten te adviseren t.a.v. mogelijke risico’s
  • bent u op de hoogte van de mogelijkheden voor behandeling als er sprake is van verslaving 
  • bent u zich bewust van het verhandelen van opioïden via andere kanalen dan de apotheek
Docent: 

P.C.T.J. Vossenberg

P.C.T.J. (Peter) Vossenberg is verslavingsarts KNMG/arts voor maatschappij en gezondheid en sinds 1982 werkzaam als arts bij Tactus Verslavingszorg. Hij is daar onder andere betrokken bij mensen met problematisch gebruik van opioïden. Auteur van het hoofdstuk over opiaten in “Farmacotherapie bij Verslaving”. Lid van de taakgroep Gepast gebruik van opioïden en bestuurslid van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).

Reviewer: 

drs. A.C. Lambooij

Drs. A.C.  (Anke) Lambooij is apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij geeft hier onder andere trainingen op het gebied van medicatiebeoordeling. Daarnaast is zij sinds 2019 projectleider van de taakgroep Gepast gebruik van opioïden, die is ingesteld door het ministerie van VWS.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00