Cursusinformatie

Dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen

Informatie: 

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische problemen bij patiënten met dementie richt zich op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag.

In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

Ter verbetering van de cognitieve stoornissen en hun gevolgen bij de dementie past men de cholinesteraseremmers rivastigmine en galantamine alsmede de N-methyl-D-aspartaatantagonist memantine toe. 
 

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Maatschappelijk handelen 20%

30 november 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd
  • kent u de meest voorkomende – ook niet-psychiatrische – bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca
  • kunt u de symptomen herkennen en benoemen van het (anticholinerg) delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom, acathisie, parkinsonisme en de tardieve dyskinesie
  • bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag bij dementie en kunt hiervoor zo nodig de toepassing van psychofarmaca adviseren
  • kent u de middelen die worden toegepast tegen de symptomen van dementie en het behandelprotocol cholinesteraseremmers

Docent: 

drs. D. Verburg

Dick Verburg is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Careyn Utrecht Stad. Hij volgde zijn opleiding (geneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geriatrie en ouderengeneeskunde) aan de VU in Amsterdam. In het begin van zijn carrière werkte hij als sociaal geriater bij Altrecht, later als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere en sinds 2008 bij Careyn Utrecht Stad. Bovendien was hij als stafdocent verbonden aan Gerion, en als zodanig betrokken bij de nascholing van specialisten ouderengeneeskunde. Daar heeft hij de kaderopleiding Psychogeriatrie ontwikkeld en is daar tot april 2018 stafdocent geweest. Als kaderarts psychogeriatrie liggen zijn competenties in het bijzonder op het gebied van de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie of van ouderen met psychiatrische problemen. Belangrijke doelen in zijn werk zijn: het emanciperen van de zorg, actieve behandeling van mensen met dementie, de maximale samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde (rondom mensen met dementie) en het enthousiasmeren van anderen voor het werken met deze doelgroep.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Reviewer: 

prof. dr. R. van Marum

Rob van Marum is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Als geriater houdt hij zich intensief bezig met diagnostiek en behandeling van dementie en daarmee samenhangende neuropsychiatrische problemen. Binnen zijn onderzoek is psychofarmacologie (en met name bijwerkingen van psychofarmaca) een belangrijk thema. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen.
 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00