Leverfunctiestoornissen

Informatie

Leverfunctiestoornissen komen vaak voor. Ongemerkt kunnen er veel patiënten in de apotheek zijn die hiermee te maken hebben. Ook komt het geregeld voor dat een patiënt een contra-indicatie ‘leverfunctiestoornis’ heeft, maar weet je eigenlijk niet zo goed wat hij of zij mankeert. Zodra je een geneesmiddel aanschrijft en het AIS geeft aan dat er een contra-indicatie is, moet  je extra voorzichtig zijn.

 • Weet je eigenlijk wel of het relevant is? 
 • En weet de arts dit? 
 • Wat weet je, welke waardes heb je nodig en welk advies geef je? 

Daarnaast zijn er ook veel geneesmiddelen die de lever kunnen beschadigen. Wanneer is het risico op leverschade verhoogd en waarvan hangt dit af?
Op al dit soort vragen wordt in deze cursus antwoord gegeven.

Deze cursus geeft achtergrondinformatie over de lever en behandelt de leverfunctiestoornissen, de (relevante) laboratoriumwaarden en wat je hiermee praktisch kunt doen in de apotheek. Met deze kennis kun je een betere inschatting maken bij het verwerken van recepten en het afhandelen van contra-indicaties die samenhangen met de leverfunctie. Daarnaast kun je patiënten adviseren en hun vragen beter beantwoorden.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kun je adviezen en voorlichting geven aan patiënten met leverfunctiestoornissen over hun medicatie en leefstijl.
 • ben je bekend met de anatomie en de belangrijkste functies van de lever
 • ken je de belangrijkste leverfunctiestoornissen
 • kun je onderscheid maken tussen leverfunctiestoornissen die wel en niet relevant zijn in de praktijk
 • kun je patiënten met leverfunctiestoornissen in de apotheek herkennen op basis van hun medicatiegebruik
 • weet je welke labwaarden gebruikt worden en wat deze globaal betekenen
 • kun je medicatiebewakingssignalen met betrekking tot leverfunctiestoornissen beter afhandelen

Docent

 • M. Assal MSc

  Mira Assal is specialist openbaar apotheker. Zij is medevennoot van Apothekersgroep Leiden VOF in Leiden. Zij is beherende apotheker van de Haven Apotheek.
  Naast haar werk als apotheker is ze betrokken bij het schrijven van zorgprogramma’s HVZ en DM2 voor Knooppunt Ketenzorg. Ook zit zij in de kerngroep van de SIG (Special Interest Group) HVZ van de KNMP, is penningmeester van Stichting GEZond Leiden, en bestuurslid van Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).