Cursusinformatie

Antibiotica: de strijd tegen resistentie

Informatie: 

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Binnen Nederland is antibioticaresistentie een relatief beperkt probleem omdat over het algemeen zeer omzichtig wordt omgesprongen met antibiotica. Waakzaamheid blijft echter geboden. In ziekenhuizen is toenemende resistentie van Aspergillus fumigatus tegen azoolderivaten bijvoorbeeld een reden voor zorg. 

In de cursus wordt een beeld geschetst van het antibioticumgebruik en resistentiepatronen in Nederland. Verder komen de verschillende klassen antibiotica aan de orde, hun werkingsmechanismen en de manieren waarop bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen. Een aantal veel in Nederland voorkomende resistente micro-organismen wordt besproken. Ook komt aan bod hoe antibioticaresistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt. Tot slot wordt een aantal mogelijke nieuwe antibiotica besproken.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

31 december 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • weet u hoe resistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt en kunt hierover met huisartsen overleggen en patiënten adviseren
  • kent u de werkings- en resistentiemechanismen van antibiotica
  • bent u op de hoogte van potentieel nieuwe antibiotica
  • kent u de situatie rondom antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland
Docent: 

drs. C.M. de Leeuw

Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Reviewer: 

A.J.R. Prins

Aris Prins is openbaar apotheker in Poeldijk en onder ander lid van Haagsenieren werkgroep. Hij heeft deelgenomen aan verschillende richtlijnen rondom nierfunctiestoornis en medicatie.

In 2010 heeft hij als projectleider ‘verminderde chronische nierschade’ in Den Haag de top 10 van alert medicatie bij verminderde nierfunctie opgesteld. Daarnaast verzorgt hij verschillende nascholingen over nierfunctie en medicatie.

Naast nierfunctiestoornissen is antistollingsmedicatie een ander speerpunt in zijn carrière en heeft hij deelgenomen aan verschillende richtlijnen rondom antistolling, LESA, LSKA en de richtlijn begeleide introductie NOAC’s.

Hij is tevens werkzaam als sectiebestuurslid bij de KNMP en bij de Zorggroep eerste lijn (ZEL).

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00