Cursusinformatie

Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping

Informatie: 

In 2008 verschenen de resultaten van het HARM-onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar was. Bij 15% van deze opnames waren gastro-intestinale bloedingen de reden tot opname. Daarmee zijn gastro-intestinale bloedingen en andere complicaties een omvangrijk klinisch relevant probleem.

De onderzoekers rekenden door dat jaarlijks in Nederland 19.000 opnames potentieel vermijdbaar zouden zijn. Dit zou neerkomen op 2850 vermijdbare gastro-intestinale bloedingen per jaar.

Er zijn verschillende strategieën om maagschade te voorkomen. De belangrijkste manier is het vermijden van de oorzaken. Het kan daarom raadzaam zijn om bij patiënten met een verhoogd risico op maagcomplicaties afwachtend te zijn met het voorschrijven van schadelijke medicatie of om voor een alternatief, maagveilig, geneesmiddel te kiezen.

Bij de behandeling van pijn kan een NSAID mogelijk worden vervangen door paracetamol. Als dit niet mogelijk is, kan een geneesmiddel met een maagbeschermende werking naast het NSAID worden gegeven.

In Nederland zijn verschillende geneesmiddelen geregistreerd voor de preventie van maagschade door NSAID’s:

  • protonpompremmers
  • H2-antagonisten
  • misoprostol

Sucralfaat is niet officieel geregistreerd voor de preventie van maagschade door NSAID’s. 

In deze cursus worden de werkingsmechanismen, effectiviteit en behandelstrategieën besproken en onderbouwd met wetenschappelijke literatuur. Ook is er aandacht voor de negatieve effecten van deze middelen.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

30 november 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze verdiepingscursus: 

  • kunt u andere zorgverleners en patiënten een gedegen en ‘evidence based’ advies geven over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vormen van maagbescherming
  • kent u de verschillende vormen van maagbescherming en hun effectiviteit
  • kent u de bijwerkingen en verdraagbaarheid van de verschillende vormen van maagbescherming
Docent: 

drs. V. Eimermann

Vesna Eimermann werkt sinds 2003 op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en afhandelingsadviezen voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen, is zij inhoudelijk coördinator en eindredacteur van ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Haar aandachtsgebieden zijn geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking bij zwangerschap en lactatie.

Na haar afstuderen is zij een jaar werkzaam geweest bij de Teratologie Informatie Service, toen nog bij het RIVM in Bilthoven.

K. Pham MSc

Kim-Loan Pham heeft na de studie Farmacie, 5 jaar in verschillende openbare en poliklinische apotheken gewerkt. Sinds 2016 is ze werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Bij Health Base staat het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en –begeleiding centraal. Inzichten vanuit de wetenschap worden naar praktische adviezen voor apothekers en huisartsen vertaald.

Daarnaast is ze ook betrokken bij de redactionele werkzaamheden voor het naslagwerk ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Het naslagwerk wordt jaarlijks gereviseerd en geupdate met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap. Hieruit volgt jaarlijks nieuwe uitgave van het naslagwerk. 

J. M. Z. van Tongeren MSc

Justine van Tongeren heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 2014 afgestudeerd als apotheker. Eerst heeft ze gewerkt als openbaar apotheker, om vervolgens in 2016 de overstap te maken naar Health Base. Op de afdeling medicatiebewaking werkt ze met een team van apothekers aan de medicatiebewaking die in Nederland en België wordt toegepast.  Ze leidt het innovatieproject Signaal op maat, waarbij een grote herinrichting van de medicatiebewaking de zorg zal verbeteren.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00