Cursusinformatie

Optimale zorg bij COPD

Informatie: 

Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de uitwerking op de kwaliteit van leven.

Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgegeven. Daarin staan de huidige inzichten over de optimale zorg bij COPD, die gezamenlijk vanuit alle betrokken disciplines zijn beschreven.

In de Zorgstandaard COPD wordt een nieuwe indeling gehanteerd op basis van ziektelast (lichte, matige of ernstige). Ook de meest recente NHG-Standaard COPD uit 2015 hanteert deze indeling.

Voor deze indeling worden naast de GOLD-classificatie ook in beschouwing genomen:

  • de kwaliteit van leven
  • de beperkingen door dyspneu
  • de voedingstoestand
  • de eventuele aanwezigheid van adaptatieproblemen en/of aanwezigheid van comorbiditeit


Goede samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn moeten ervoor zorgen dat, in welke omstandigheid ook, de patiënt kwalitatief de optimale behandeling krijgt. De KNMP heeft aansluitend hierop de KNMP-richtlijn COPD uitgebracht. Hierin staan de aanbevelingen voor de openbare apotheker over farmaceutische zorg aan mensen met COPD.

Voorlichting geven en kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Voorlichting en kennisoverdracht richt zich, naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

31 januari 2021
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de principes van de behandeling van COPD
  • kent u de medicamenteuze behandeling van COPD
  • kunt u als apotheker het gebruik van medicatie bij COPD-patiënten begeleiden
  • kent u de verschillende inhalatievormen en –technieken, en kunt u ze uitleggen
  • kent u de medicatiebewaking bij COPD
  • kunt u aan andere zorgverleners desgewenst advies geven over de optimale medicamenteuze behandeling van COPD
Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.
Reviewer: 

drs. J. Tukker

Jacqueline Tukker heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is ze gespecialiseerd tot huisarts aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Later heeft ze de kaderartsopleiding astma/COPD afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Jacqueline Tukker is praktiserend huisarts en voorzitter van de werkgroep astma/COPD van de gezondheidscentra in Nieuwegein. Ze geeft 1 dag per week les in astma en COPD op de huisartsenopleiding van de UVA. Ze is lid van de kerngroep en de onderwijscommissie van de CAHAG.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00