Cursusinformatie

Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade

Informatie: 

In 2008 verschenen de resultaten van het HARM-onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar was. Bij 15% van deze opnames waren gastro-intestinale bloedingen de reden tot opname.

De onderzoekers berekenden dat jaarlijks in Nederland 19.000 opnames potentieel vermijdbaar zouden zijn. Dit zou neerkomen op 2850 vermijdbare gastro-intestinale bloedingen per jaar.
Het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid geeft vergelijkbare cijfers over de periode 2009-2014: hierbij werd 13,4% van de potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames veroorzaakt door gastro-intestinale complicaties. Ook hier waren klassieke NSAID’s, trombocytenaggregatieremmers en selectieve COX-2-remmers vaak bij betrokken. Het belang van aandacht voor preventie van maagschade wordt hiermee onderstreept.

Deze cursus gaat in op de fysiologie van de maag (onder andere zuursecretie), de pathofysiologie van maagdarmcomplicaties (ulcus, bloeding, perforatie), de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van maagschade door geneesmiddelen en patiëntgerelateerde risicofactoren. Ook is er aandacht voor strategieën waarmee maagschade kan worden voorkomen.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

31 januari 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u per patiënt inschatten of het gebruik van maagbescherming noodzakelijk is en kunt u de patiënt hierin adviseren
  • kent u de richtlijnen voor de preventie van maagschade en kunt u deze effectief toepassen in de praktijk
  • kunt u samenwerken met andere zorgverleners ter voorkoming van maagdarmcomplicaties als gevolg van geneesmiddelgebruik
  • kent u het proces hoe maagschade door geneesmiddelen kan ontstaan
  • kent u de factoren die het risico op maagschade als gevolg van gebruik van NSAID’s of laaggedoseerde salicylaten verhogen
Docent: 

drs. V. Eimermann

Vesna Eimermann werkt sinds 2003 op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en afhandelingsadviezen voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen, is zij inhoudelijk coördinator en eindredacteur van ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Haar aandachtsgebieden zijn geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking bij zwangerschap en lactatie.

Na haar afstuderen is zij een jaar werkzaam geweest bij de Teratologie Informatie Service, toen nog bij het RIVM in Bilthoven.

K. Pham MSc

Kim-Loan Pham heeft na de studie Farmacie, 5 jaar in verschillende openbare en poliklinische apotheken gewerkt. Sinds 2016 is ze werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Bij Health Base staat het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en –begeleiding centraal. Inzichten vanuit de wetenschap worden naar praktische adviezen voor apothekers en huisartsen vertaald.

Daarnaast is ze ook betrokken bij de redactionele werkzaamheden voor het naslagwerk ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Het naslagwerk wordt jaarlijks gereviseerd en geupdate met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap. Hieruit volgt jaarlijks nieuwe uitgave van het naslagwerk. 

J. M. Z. van Tongeren MSc

Justine van Tongeren heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 2014 afgestudeerd als apotheker. Eerst heeft ze gewerkt als openbaar apotheker, om vervolgens in 2016 de overstap te maken naar Health Base. Op de afdeling medicatiebewaking werkt ze met een team van apothekers aan de medicatiebewaking die in Nederland en België wordt toegepast.  Ze leidt het innovatieproject Signaal op maat, waarbij een grote herinrichting van de medicatiebewaking de zorg zal verbeteren.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00