Cursusinformatie

Valkuilen van medicatiegebruik bij ouderen

Informatie: 

Ouderen hebben vaker problemen met medicatiegebruik dan jongeren. Hiervoor zijn een aantal oorzaken bekend.

In de eerste plaats kan de farmacokinetiek veranderen in het proces van ouder worden. Hierdoor is er sprake van een smallere therapeutische breedte, waardoor de grenzen van de effectiviteit van een geneesmiddel en toxiciteit dichter bij elkaar liggen. Dit vereist nauwkeurig doseren en toedienen van het gekozen geneesmiddel. 
In de tweede plaats is er bij ouderen vaak sprake van comorbiditeit, wat inhoudt dat ze meerdere chronische aandoeningen hebben. Daardoor gebruiken ze meestal meer geneesmiddelen naast elkaar die elkaars werking kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld geneesmiddeleninteracties.
aarnaast zijn er fysiologische veranderingen bij het ouder worden, wat tot gevolg heeft dat het lichaam minder goed kan compenseren voor veranderingen in homeostase (verlies in reservecapaciteit). Bij ouderen leidt dit nogal eens tot problemen.
Verder is bekend dat met name bij ouderen vaak sprake is van een slechte therapietrouw. De combinatie van (mentale) achteruitgang en polyfarmacie kan hiervoor een oorzaak zijn.

 

CanMeds

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

 

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

 

 

Preview video: 

31 maart 2021
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de fysiologische veranderingen die optreden bij veroudering
  • kent u de veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek bij veroudering
  • kunt u deze kennis gericht toepassen bij  medicatiebeoordelingen bij ouderen
  • kent u de inhoud van de Beers-lijst en de STOPP- en START-criteria en kunt u deze toepassen in de praktijk
  • kunt u gericht advies geven aan zorgverleners m.b.t. medicatie bij kwetsbare ouderen
Docent: 

L. van den Boogerd

Lucienne van den Boogerd, Msc, BCGP, is apotheker ouderenzorg bij apotheek Beker. Zij is als Board Certified Geriatric Pharmacist werkzaam in de instellingsfarmacie voor diverse verpleeghuizen

Daarnaast geeft zij scholingen op het gebied van farmacotherapie bij kwetsbare ouderen en medicatieveiligheid op diverse congressen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00