Cursusinformatie

Wetgeving in de apotheek

Informatie: 

De Geneesmiddelenwet, de Opiumwet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big), de WGBO (bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn belangrijke wetten waarmee de apotheker dagelijks te maken krijgt.
De onderwerpen die in deze wetten worden geregeld, zijn zeer uiteenlopend van aard. Vaak ligt een combinatie van verschillende wettelijke bepalingen ten grondslag aan de uiteindelijke norm waar de apotheker vanuit moet gaan. Dat is, zeker voor een niet-juridisch geschoolde apotheker, niet altijd even gemakkelijk.

In de cursus gaan we kriskras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er lijkt geen logica te zitten in de behandeling van de diverse onderwerpen. De cursus is wel met opzet zo vormgegeven. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing moet worden genomen. Ook kan een apotheker opeens worden geconfronteerd met een onalledaagse vraag. Om direct een antwoord hierop te kunnen vinden, is het een pre als de apotheker redelijk thuis is in de relevante regelgeving.
eze cursus tracht hiervoor een soort wegwijzer te geven. De cursus bevat een aantal praktijkgerichte vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 20%
Maatschappelijk handelen 40%
Professionaliteit 40%

28 februari 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken
  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen
  • bent u zich bewust van de betekenis van de diverse wetteksten
Docent: 

mr. J.A. Rendering
Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is tevens betrokken bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.  

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00